تثبیت موقعیت هوریبا ساینتیفیک در بازار نانورامان

شرکت هوریبا ساینتیفیک اقدام به خرید شرکت آیست‌ان‌تی کرده است تا از توانمندی‌های این شرکت برای تقویت خود در حوزه‌ی دستگاه نانورامان استفاده کند.

هوریبا ساینتیفیک (Horiba Scientific) اعلام کرد که شرکت آیست‌ ان‌تی (AIST-NT) را خریداری کرده است؛ شرکتی که فناوری طیف‌سنجی را با میکروسکوپ‌های روبشی پیمایشی ترکیب کرده است.
این شرکت در حال حاضر روی توسعه‌ی سامانه‌های روبشی ترکیبی مورد استفاده در فناوری‌ نانو کار می‌کند. میکروسکوپ‌های نیروی اتمی توسط این شرکت به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که به‌صورت ویژه با طیف‌سنج‌های نوری ترکیب شوند.
با خرید شرکت آیست‌ ان‌تی، هوریبا می‌تواند موقعیت خود را در حوزه‌ی طیف‌سنجی نانورامان تقویت کند. توانمندی‌های شرکت آیست‌ ان‌تی مکمل توانمندی شرکت هوریبا در بخش طیف‌سنجی رامان است. با این شرکت هوریبا می‌تواند نیاز بخش دانشگاهی و صنعت را برآورده سازد و سامانه‌هایی به بازار عرضه کند که در آن AFM و رامان با هم ترکیب شده‌است. در این سامانه‌ها، نوک میکروسکوپ نیروی اتمی با استفاده از طیف‌سنج رامان تقویت شده‌است.
هوریبا بعد از چهار سال همکاری موفقیت‌آمیز اقدام به خرید شرکت آیست‌ ان‌تی کرده است که این خرید به معنای ورود این شرکت به بازار میکروسکوپ نیروی اتمی است. خرید آیست‌ ان‌تی توسط هوریبا منطبق با راهبرد‌های این شرکت برای توسعه‌ی فناوری‌ نانو و نانومواد است.
مارک چاینیو از مدیران شرکت هوریبا می‌گوید: «هوریبا روی توسعه‌ی محصولات و ارائه‌ی راهکارهای مبتنی بر نیاز مشتریان تمرکز دارد. با خرید شرکت آیست‌ ان‌تی، ما می‌توانیم امکان دسترسی مستقیم به دستگاه آنالیز نانورامان را فراهم کنیم. در طول ۲۰ سال تجربه در بازار ما به سطحی از توانمندی و تجربه رسیده‌ایم که می‌توانیم نیاز متقاضیان را برآورده سازیم.»