متاژنومیکس ابزاری برای مطالعه‌ی تأثیر نانوذرات روی باکتری‌ها

محققان نشان دادند که روش متاژنومیکس برای مطالعه‌ی نقش نانوذرات و تأثیر آن‌ها روی باکتری‌ها بسیار مهم است. این روش نشان داد که شکل و مورفولوژی نانوذرات روی باکتری‌ها تأثیرگذار است.

با استفاده از آنالیز ژنوم میکرو اورگانیسم‌های بزرگ، می‌توان اطلاعاتی درباره‌ی چگونگی استفاده از باکتری‌ها و میکروب‌ها برای تولید نانومواد به‌دست آورد. این نتایج می‌تواند برای تولید نانومحصولات جدید مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال میزان اثرات منفی زیست‌محیطی تولید نانومحصولات را به حداقل برساند. نتایج این پروژه می‌تواند برای تولید زیست‌سازگار نانوذرات مورد استفاده قرار گیرد.
پیتر ویکسلند و امی پرودن از محققان مؤسسه‌ی ویرجینیا معتقداند که مطالعه‌ی اثرات نانومواد روی سلول‌های زنده بسیار مهم است؛ چرا که نانومواد در محصولات روزمره در حال استفاده است. توالی‌سنجی میکرو اورگانیسم‌ها، بعد از این که آن‌ها در معرض نانومواد قرار گرفتند، یکی از روش‌هایی است که به دانشمندان کمک می‌کند تا در طراحی نانوذرات مسیرهای صحیحی را پیش بگیرند.
میکروب‌ها نقش بسیار مهمی در اکوسیستم ما ایفا می‌کنند. آن‌ها در تصفیه‌ی آب برای زدایش مواد آلاینده استفاده می‌شوند. بسیاری از مطالعه‌های سم‌شناسی میکروب‌ها در محیط کشت انجام می‌گرفت، در حالی که مطالعه در محیط واقعی اطلاعات بهتری ارائه می‌دهد.
از این رو محققان از روش متاژنومیکس بهره گرفتند که در آن توالی‌سنجی ِDNA میکروب‌ها با کارایی بالا انجام می‌شود و می‌توان از آن برای مشخصه‌یابی تغییرات انجام شده در ژن‌ و عملکرد آن‌ها استفاده کرد.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از این روش موفق به ارزیابی نانوذرات شدند و به‌صورت ویژه مورفولوژی و پوشش سطح آن‌ها را مطالعه کردند تا اثر آن را روی جمعیت باکتری‌ها شناسایی کنند.
این گروه تحقیقاتی به بررسی این موضوع پرداختند که مجاورت با نانوذرات چه بر سر میکروب‌ها می‌آورد و نقش سطح و پوشش نانوذرات در این میان چیست. آن‌ها روی نانوذرات کروی و میله‌ای مطالعه کردند که برخی از آن‌ها با پلی‌آکریل آمید و برخی با CTAB عامل‌دار شده بودند.
نتایج این پروژه نشان داد که متاژنومیکس ابزار بسیار حساسی برای مطالعه‌ی نقش نانوذرات در محیط باکتری‌هاست. آن‌ها نشان دادند که نانوذرات کروی تأثیر بیشتری نسبت به نانوذرات میله‌ای شکل دارند؛ در نتیجه می‌توان گفت که شکل و مورفولوژی نانوذرات در رفتار آن‌ها با باکتری اهمیت زیادی دارد.
نتایج این پروژه در نشریه‌ی Nature Nanotechnology به چاپ رسیده است.