عرضه‌ی نانوکامپوزیتی برای افزایش طول عمر باتری یون لیتیم

شرکت سورون تکنولوژی (Surwon Technology) موفق به ارائه‌ی نانوکامپوزیتی برای ساخت آند باتری یون لیتیم شده‌است که طول عمر باتری را افزایش می‌دهد.

سورون تکنولوژی (Surwon Technology) یکی از شرکت‌های نوآور است که روی توسعه‌ی باتری‌های یون لیتیم کار می‌کند. این شرکت با ارائه‌ی فناوری جدیدی موفق به افزایش دو برابری طول عمر باتری‌های یون لیتیم شده‌است. این دستاورد برای شرکت‌های تولیدکننده‌ی باتری که با تقاضای افزایش عمر باتری از سوی مصرف‌کنندگان روبرو هستند، بسیار جذاب است.

با توسعه‌ی تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های مربوط به آن، مصرف‌کنندگان در طول یک دهه‌ی گذشته تغییر جدی در سبک زندگی خود شاهد بوده‌اند، به‌طوری که این فناوری‌های هوشمند امکان کنترل بسیاری ادوات را از راه دور فراهم کرده‌اند. این در حالی است که باتری به پاشنه آشیل تلفن‌های همراه تبدیل شده و طول عمر و ظرفیت این باتری‌ها هنوز رشد قابل توجهی متناسب با نیاز کاربران نداشته است. هر چند نوآوری‌هایی در حوزه‌ی باتری انجام شده اما هنوز کارایی باتری‌ها در حد پایینی قرار دارد.

یکی از مدیران شرکت سورون تکنولوژی می‌گوید: «چالش اصلی تمام شرکت‌های درگیر در حوزه‌ی انرژی، تولید باتری‌های کاراست. ما موفق شدیم با استفاده از گرافن اقدام به بهبود کارایی باتری‌ها کنیم و در این مسیر امکان دستکاری الکتریکی باتری‌ها در مقیاس اتمی امکان‌پذیر شده‌است. فناوری یون‌ لیتیم یکی از مهمترین فناوری‌ها برای تولید باتری است و ما از گرافن برای تقویت ساختار آند استفاده کردیم، به‌طوری که این فناوری منجر به افزایش الاستیسیته و انعطاف‌پذیری باتری‌ها شده‌است. استفاده از گرافن موجب می‌شود تا آسیب وارد شده به آند در حین فرآیند شارژ/دشارژ به حداقل برسد. با افزایش خواص کششی ساختار اتمی آند، ما نشان دادیم که هدایت الکتریکی باتری بهبود می‌یابد و کامپوزیت مورد استفاده در آند از پایداری بیشتری برخوردار است.»

سورون تکنولوژیز از این دستاورد برای توسعه‌ی فناوری جدیدی استفاده خواهد کرد و با کمک گروه‌های مختلف فعال در حوزه‌ی انرژی فناوری باتری یون لیتیم را بهبود خواهد داد.