شکل‌گیری‌ طوفان‌های سهمگین از دل ابرهای آغشته به نانوذرات

محققان نشان دادند که نانوذرات کوچکتر از ۵۰ نانومتر می‌تواند موجب تشدید طوفان در برخی مناطق گرمسیری نظیر آمازون شود. این نانوذرات تشکیل ابرهای طوفان‌ساز را تشدید می‌کنند.

یافته‌های اخیر محققان آزمایشگاه ملی نورث‌وسترن نشان می‌دهد که نانوذرات کوچکتر از ۵۰ نانومتر که توسط انسان ساخته شده و در محیط رها شده است می‌تواند روی تشکیل ابر تاثیرگذار باشد و همچنین شرایط را برای ایجاد طوفان‌های قوی فراهم کند.
تا پیش از این تصور می‌شد که ذرات آئروسل بزرگ ( بزرگتر از ۱۰۰ نانومتر) نقش مهمی در تشکیل ابرهای طوفان‌ساز دارد چرا که تراکم بخارات را تشدید می‌کند. اما یافته‌های اخیر محققان نشان می‌دهد که نانوذرات بیش از ذرات بزرگتر در تشکیل ابرهای طوفان‌ساز تاثیرگذار باشند.
این گروه به بررسی نانوذرات کوچکتر از ۵۰ نانومتر روی تشکیل طوفان در منطقه آمازون پرداختند. این گروه برای اولین بار موفق شدند تا تاثیر این نانوذرات را، بدون دخالت دیگر فاکتورها، مورد بررسی قرار دهند.
جیون فان از محققان این پروژه می‌گوید: «ذرات بزرگ آئروسل که توسط انسان تولید شده روی تشکیل طوفان در مناطق گرم و مرطوب تاثیرگذار است. بنابراین فعالیت‌های بشر از زمان صنعتی شدن تا کنون روی تشکیل طوفان‌ها تاثیرگذار بوده است.»
معمولا رطوبت اتمسفر در اطراف ذرات شکل می‌گیرد، اگر ذرات کوچکتر باشند، باز هم هسته‌زایی در اطراف این ذرات تشکیل می‌شوند. از آنجایی که این نانوذرات به تعداد زیاد وجود دارند، قطرات زیادی نیز در اتمسفر شکل می‌گیرند. تشکیل حجم زیادی از این هسته‌ها منجر به آزاد شدن گرما می‌شود. این گرمای عظیم به ابرها انتقال داده می‌شود و در نهایت قطرات بیشتری را وارد اتمسفر می‌کند. ماحصل این فرآیند تولید یخ و برف توسط ابرها، رعد و برق و باران است.
در واقع این گروه نشان دادند که ذرات نانومقیاس می‌توانند تشکیل قطرات یخ در بالاترین سطح اتمسفر را بسیار قدرتمندتر از آنچه که پیش از این تصور می‌شد انجام دهند.
پیش از این محققان نشان داده‌ بودند که در بخش استوایی اقیانوس هند، جایی که تولید نانوذرات با ابعاد مشابه این تحقیق به وفور انجام می‌شود، نیز وجود این نانوذرات موجب تشدید طوفان شده است.
این یافته‌ها می‌تواند برای نقاط دیگر جهان، به جز منطقه آمازون، نیز به کار رود. نتایج این پروژه در نشریه Science به‌چاپ رسیده است.