آیین‌نامه جدید حمایت از مقالات فناوری نانو منتشر شد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با اعلام اسامی حدود ۹۰۰ نشریۀ علمی باکیفیت، از ابتدای سال ۱۳۹۷ طبق آیین نامۀ جدید، صرفاً از مقالات منتشر شده در این فهرست حمایت می‌کند.

پیش از این، دبیر ستاد فناوری نانو طی خبری با عنوان «حمایت از پژوهش‌های فناوری نانو با رویکردهای جدید»، اعلام کرده بود که باید اثرگذاری پژوهش‌های دانشگاهی در زمینۀ فناوری نانو ارتقا یابد و دستاوردهای محققان ایرانی، بیش از گذشته در نشریات تراز اول دنیا منتشر شود.

این ستاد در راستای تحقق این سیاست، آیین‌نامه جدید حمایت از مقالات فناوری نانو را تدوین کرده است. طبق این آیین‌نامه، نشریات علمی بر اساس شاخص‌های کیفی شامل ضریب تاثیر (Impact Factor) و ضریب ایگن (Eigen Factor) در چهار گروه دسته‌بندی شده‌اند.

مبلغ حمایت از هر مقالۀ فناوری نانو که در این نشریات منتشر شود، بر اساس سطح کیفی نشریه، بین ۱۵ تا ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود. به این صورت که مقالات منتشر شده در نشریات سطح «الف»، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال، نشریات سطح «ب»، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، نشریات سطح «ج»، مبلغ ۴۰ میلیون ریال و نشریات سطح «د»، مبلغ ۱۵ میلیون ریال حمایت دریافت خواهند کرد.

سطح کیفی نشریه مبلغ حمایت (میلیون ریال)
سطح «الف» ۴۰۰
سطح «ب» ۱۰۰
سطح «ج» ۴۰
سطح «د» ۱۵

فهرست نشریات در «آیین نامه حمایت از انتشار مقالات در نشریات منتخب فناوری نانو» در سایت ستاد فناوری نانو به نشانی nano.ir/hrdc ارائه شده است.

این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۹۷ اجرا خواهد شد و مقالاتی که تا پایان سال ۱۳۹۶ در سامانه حمایت های تشویقی ستاد فناوری نانو ثبت شوند، مطابق آیین‌نامه گذشته مورد داوری و حمایت قرار خواهند گرفت.