آزمایشگاه روی تراشه برای بررسی رفتار باکتری‌ها

محققان آزمایشگاه روی تراشه‌ای ساختند که می‌توان با استفاده از آن رفتار باکتری‌ها را در برابر تغییر شرایط محیطی بررسی کرد. نتایج چنین بررسی‌هایی برای درک جهش‌های ژنتیکی در باکتری‌ها اهمیت زیادی دارد.

یکی از چالش‌های مهم در دنیای پزشکی، ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌ها است که ریشه این رفتار در تغییر باکتری‌ها در مقابل تغییرات محیطی است.

پژوهشگران سوئیسی و آلمانی اقدام به ساخت آزمایشگاه روی تراشه‌ای کردند که می‌تواند رفتار یک باکتری منفرد را مورد بررسی قرار دهد. این آزمایشگاه روی تراشه که مجهز به نرم‌افزار آنالیز خودکار است، می‌تواند پاسخ باکتری منفرد را در برابر تغییرات کنترل شده دینامیک محیطی رهگیری کند.

این ابزار اندکی بزرگتر از قوطی کبریت بوده و در واقع یک آزمایشگاه کوچک روی تراشه محسوب می‌شود که توسط محققان دانشگاه بازل و موسسه ماکس پلانک در شهر درسدن آلمان ساخته شده است.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Nature Communications به چاپ رسیده است.

باکتری‌های منفرد رو تراشه‌ای رشد می‌کنند که تقریبا ۲۰۰۰ کانال کوچک در آن میزبان این باکتری‌ها بوده و به محققان امکان آنالیز با جزئیات بالا می‌دهد. در فاصله زمانی‌های بسیار کوتاه، هزاران تصویرمیکروسکوپی گرفته می‌شود تا محققان رفتار و رشد چند نسل از باکتری‌های منفرد را با دقت مطالعه کنند. این رهگیری می‌تواند در مدت چند روز انجام شود.

با استفاده از این سامانه جدید، محققان می‌توانند رفتار ژن‌ها را در باکتری تحت شرایط محیطی مختلف بررسی کنند. با کمک این آزمایشگاه روی تراشه می‌توان رفتار باکتری‌های منفرد را در برابر استفاده آنی از آنتی‌بیوتیک بررسی کرد تا مشخص شود که آیا باکتری می‌میرد، رشد آن متوقف می‌شود تا به رشد خود ادامه می‌دهد بدون این که دچار مشکلی شده باشد. محققان می‌توانند از این سامانه برای مشاهده تاثیر رو به افزایش آنتی‌بیوتیک روی باکتری استفاده کنند. این موضوع برای درک این حقیقت که چرا آنتی‌بیوتیک همیشه همه پاتوژن‌ها را از بین نمی‌برد بسیار مهم است.

مدیریت ژن یکی از فرآیندهای بسیار کلیدی در سامانه‌های زیستی بوده که به آنها اجازه می‌دهد با شرایط مختلف تطبیق پیدا کنند.