کامپیوتر کوانتومی ۷۲ کیوبیتی که خطای کمی دارد

گوگل در حال کار روی کامپیوتر کوانتومی ۷۲ کیوبیتی است که نرخ خطای بسیار پایینی دارد. خطای این کامپیوتر در حد یک کامپیوتر کوانتومی ۹ کیوبیتی است.

شرکت گوگل اعلام کرد که در حال مطالعه روی  ساخت کامپیوتر کوانتومی ۷۲ کیوبیتی است که درصد خطای آن بسیار پایین و در حد یک کامپیوتر کوانتومی ۹ کیوبیتی است. گوگل معتقد است که این کامپیوتر کوانتومی موسوم به بریستلکون می‌تواند عصر تازه‌ای در دنیای محاسبات کوانتومی ایجاد کند.
گوگل با ارائه این دستاورد نشان داد که کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند مسائل را بسیار سریع‌تر از ابرکامپیوترها حل کنند. در اعلامیه گوگل آمده است: 《اگر یک پردازشگر کوانتومی بتواند با خطای کمتری کار کند، می‌توان از آن به جای ابرکامپیوترهای کلاسیک برای حل مسائل علمی استفاده کرد که به آن برتری کوانتومی گفته می‌شود. این مدارهای تصادفی باید هم از نظر تعداد و هم از نظر عمق محاسبه افزایش یابند. … هرچند هنوز کسی به این هدف دست پیدا نکرده است، ما به دنبال برتری کوانتومی با ۴۹ کیوبیت هستیم؛ کامپیوتری که خطای دو کیوبیت آن زیر نیم درصد باشد.》
کمی بعد از این که گوگل صحبت از ساخت کامپیوتر کوانتومی ۴۹ کیوبیتی را مطرح کرد، شرکت IBM نشان داد که برای استفاده در برخی حوزه‌ها باید از کامپیوتر ۵۶ کیوبیت یا بیشتر استفاده کرد.
به‌نظر می‌رسد گوگل قصد دارد تمام تردیدها را از بین ببرد؛ به همین دلیل به دنبال آزمایش روی کامپیوتر کوانتومی ۷۲ کیوبیتی است.
مراقب باشید تا اعداد شما را فریب ندهند. در حال حاضر قدرتمندترین ابرکامپیوتر تنها می‌تواند ۴۶ کیوبیت را اجرا کند و برای هر کیوبیتی که اضافه می‌شود، باید دوبرابر حافظه به سیستم اضافه شود. بنابراین برای این که کامپیوتر ۷۲ کیوبیتی اجرا شود؛ نیاز به میلیون‌ها برابر رم بیشتر است. استفاده از این حجم از حافظه‌ها به زودی امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر این کامپیوتر کوانتومی ۷۲ کیوبیتی گوگل بتواند هر الگوریتمی را سریع‌تر از ابرکامپیوترهای رایج اجرا کند، دوران برتری کامپیوتر کوانتومی آغاز شده است.
تعداد کیوبیت‌ها تنها مسئله مهم نیست، بلکه باید خطاهای کیوبیت‌ها نیز کاهش یابد؛ بنابراین کامپیوتر قابل اعتماد باید کیوبیت‌های زیاد و نرخ خطای کم داشته باشد.
از نظر گوگل، کامپیوتر کوانتومی ایده‌آل باید صدها میلیون کیوبیت داشته و نرخ خطای آن کمتر از ۰٫۰۱ درصد باشد. برای رسیدن به این نقطه باید چند دهه کار انجام شود.