مشخصه‌یابی سنگ‌های حاوی نفت با طیف‌سنجIR نانومقیاس

دستگاه طیف‌سنج IR نانومقیاس موسوم به nanoIR2 برای بررسی ترکیبات موجود در نفت شل مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه می‌تواند با قدرت تفکیک بسیار بالا ترکیبات موجود در سنگ‌های رسوبی حاوی نفت شل را مشخصه‌یابی کند.

محققان مرکز تحقیقات شلومبرگردول برای اولین بار از دستگاه طیف‌سنجی IR نانومقیاس مبتنی بر AFM برای مشخصه‌یابی ذرات آلی معلق در نفت شل استفاده کردند.
پژوهشگران نشان دادند که با استفاده از دستگاه nanoIR2 می‌توان از ذرات مارسرال تصویربرداری کرد. ماسرال ترکیبی آلی است که منشاء آن ذغال‌سنگ یا نفت شل است. این گروه تحقیقاتی با استفاده از این روش موفق شدند تا فرآیندی که منجر به تغییر ترکیب شیمیایی مارسرال شده یا غلظت آن را تغییر می‌دهد را شناسایی کند.
پمرانتز می‌گوید: «طیف‌سنجی IR برای مشخصه‌یابی توده‌ای کروژن (ماده‌ای صلب آلی که در سنگ‌های رسوبی یافت می‌شود) به کار می‌رود. البته سنگ‌های طبیعی شل دارای کروژنی هستند که ساختار غیریکنواخت و ناهمگن داشته و ابعاد آن کمتر از محدودیت پراش نور است. ترکیب طیف‌سنجی IR با AFM می‌تواند برای پیمایش ترکیب شیمیایی دانه‌های مختلف کروژن در مقیاس‌های بسیار کوچک استفاده شود. یافته‌های ما نشان می‌دهد که برخی از تکه‌های کروژن تغییرات شگرفی را در طبیعت تجربه می‌کنند. نسل جدید طیف‌سنجی جذب IR نانومقیاس موسوم به nanoIR2-FS ابزار مناسبی برای عبور از محدودیت پراش نور در طیف‌سنجی IR رایج است. این دستگاه بیش از ۱۰۰ برابر نسبت به روش طیف‌سنجی رایج قدرتمندتر است. طیف‌سنجی IR نانومقیاس این امکان را فراهم می‌کند که انواع مختلفی از مواد، از علوم زنده گرفته تا مواد دو بعدی و پلیمرها را شناسایی و اندازه‌گیری کرد.»

نتایج این پروژه در نشریه Nature Commiunications به چاپ رسیده است.