ثبت پتنت مربوط به تولید نانوکامپوزیت آنتی‌باکتریال

پژوهشگران هندی موفق به ثبت پتنتی شدند که در آن روشی برای قراردادن نانوذرات نقره درون فیلم پلیمری ارائه شده‌است. این فیلم خواص آنتی‌باکتریال داشته و می‌تواند باکتری‌های موجود در آب را از بین ببرد.

محققان دانشگاه حیدرآباد موفق به ثبت پتنتی شدند که از آن می‌توان در حوزه‌ی ترکیبات آنتی‌باکتریال استفاده نمود. در این پتنت روشی برای قرار دادن نانوذرات در فیلم پلیمری ارائه کردند که با این کار فیلم پلیمری خواص آنتی‌باکتریال پیدا می‌کند و می‌توان از آن برای افزایش ایمنی آب استفاده کرد.

این پتنت ماحصل پروژه‌ی مشترکی است که پروفسور تی‌پی رادهاکریشنان از دانشکده شیمی و آپارنا دوتا گوپتا از دانشکده علوم زنده با هم اجرا کرده‌اند. در این پروژه محققان روشی ساده‌ و اقتصادی برای تولید نانوکامپوزیت پلیمری ارائه کردند که خواص آنتی‌باکتریال دارد.

محققان در این پتنت نشان دادند که چگونه می‌توان نانوذرات نقره را درون لایه‌ای از جنس پلی‌وینیل الکل قرار داد و از خواص آنتی‌باکتریال آن استفاده نمود.

یکی از چالش‌های کشورها به ویژه کشوری نظیر هند این است که آب‌های نوشیدنی عاری از عوامل بیماری‌زا باشند. دلایل مختلفی برای آلودگی آب‌ها وجود دارد که باید راهکاری برای مقابله با آن ارائه کرد. با استفاده از فناوری‌نانو می‌توان راهکاری برای رفع آلودگی آب ارائه کرد. این فناوری قادر است فرآیند برای زدایش عوامل آلودگی از آب در اختیار محققان قرار دهد. در این پتنت از نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات نقره که خواص آنتی‌باکتریال دارد برای از بین بردن آلودگی‌ها استفاده می‌شود.

باکتری‌ها از جمله آلاینده‌های رایج آب هستند. باکتری کالیفورم مشکل جدی در آب‌های آشامیدنی ایجاد می‌کند. این باکتری به‌صورت میله‌ای بوده و از عوامل آلوده‌کننده آب شناخته می‌شود. از این نانوکامپوزیت می‌توان برای از بین بردن این باکتری استفاده شود.