مطالعه‌ی نانوساختارهای متخلخل طلا با نرم‌افزار آنالیز مقالات

محققان با استفاده از یک نرم‌افزاری که توسعه یافته موفق به بررسی تصاویر موجود در ۱۵۰ مقاله‌ی مربوط به نانوساختارهای متخلخل طلا شدند. با این کار اطلاعاتی درباره‌ی چگونگی تولید این نانوساختار با خواص ویژه به‌دست می‌آید.

یک گروه تحقیقاتی به جای انجام تحقیقات آزمایشگاهی از داده‌کاوی اطلاعات موجود در مقالات برای مطالعه‌ی نانوساختارهای متخلخل طلا استفاده کردند. آن‌ها برای این کار، نرم‌افزار پردازش تصویری را تولید کرده و برای بررسی مقالات به کار گرفتند تا تصاویر بیش از ۱۵۰ مقاله را بررسی و عناصر کلیدی این مقالات را شناسایی کنند. این نرم‌افزار به آن‌ها کمک کرد تا ویژگی‌های اساسی نانوساختارهای متخلخل طلا را که در مقالات ذکر شده با روش تولید تشریح شده در مقالات مطابقت دهند.

نتیجه چنین کاری چیست؟ جمع‌آوری اطلاعات درباره چگونگی تولید نانوساختارهای متخلخل طلا با خواص ویژه. مک کیو از محققان این پروژه که نتیجه‌ی یافته‌هایشان در قالب مقاله‌ای در نشریه Scientific Reports به چاپ رسیده‌است، می‌گوید: «ما اکنون می‌توانیم به شما بگوییم که چگونه می‌توان نانوساختارهای متخلخل از جنس طلا را با تغییر شرایط، زمان و فرآیند ساخت، تولید کرد.»

این گروه با بررسی مقالات موفق به شناسایی عوامل جدیدی در نانوساختارهای طلا شدند که با استفاده از آن می‌توان خواص این نانوساختارها را به‌گونه‌ای تغییر داد که برای استفاده در برخی حوزه‌ها مناسب شوند.

جوش استوکنر از محققان ویرجینیا تک و از دیگر محققان این پروژه می‌گوید: «پیش از انجام این پروژه، محققان تنها یک عامل برای تنظیم خواص نانوساختاری متخلخل طلا در دست داشتند. اما ما با این پروژه نشان دادیم که عامل دیگری نیز می‌تواند برای این کار مورد استفاده قرار گیرد.» استوکنر با توسعه‌ی این نرم‌افزار، ابزار جدیدی در اختیار محققان قرار داده تا با استفاده از آن، دیدگاه‌های جدیدی به‌دست آورند.

نانوساختارهای متخلخل طلا، شبکه‌ای سه بعدی از رشته‌ها و لیگندها هستند که در نقاطی موسوم به نود به هم متصل شده‌اند. تمام بخش‌های این ساختار بسیار کوچک است. در برخی از این حفره‌ها سه رشته DNA می‌توانند کنار هم قرار گیرند. مشخصه‌یابی این ساختار بسیار دشوار است، اما این نرم‌افزار به محققان اجازه می‌دهد تا در مدت کمتر از یک ساعت به مشخصه‌یابی ساختارهای موجود در تصاویر بپردازند.