آزمون بالینی روی نانوحامل اسیدهای نوکلئیک

آلتوژن بایوساسنس معرف انتقال و آزادکننده‌ی جدیدی را آماده کرده که می‌توان ازآن برای رهاسازی اسیدهای نوکلئیک استفاده نمود. این معرف مبتنی بر نانوذرات است و آزمون‌های پیش‌ بالینی آن به اتمام رسیده است.

آلتوژن بایوسیستمز (Altogen Biosystems)  یکی از شرکت‌هایی است که در بخش تولید محصولات زیستی کار می‌کند. این شرکت به دنبال ارائه‌ی محصولاتی برای رهاسازی زیست‌مولکول است.

آلتوژن در سال ۲۰۰۸ معرف ویژه‌ای مبتنی بر نانوذرات ارائه کرد. این معرف در بیش از ۳۰ مقاله علمی مورد استفاده قرار گرفته و محققان از آن برای انتقال و رهاسازی اسیدهای نوکلئیک (siRNA, microRNA, mRNA, plasmid DNA) و پروتئین‌های کوچک استفاده کردند. این ترکیبات به‌منظور مقابله با بیماری‌های ریه، قلب، کلیه، پانکراس و انواع تومورها به کار گرفته شد. این معرف علاوه بر محیط آزمایشگاهی در محیط زنده نیز مورد استفاده قرار گرفته و کارایی و تکرارپذیری قابل قبولی از خود نشان داده‌است، به‌طوری که می‌توان از آن برای درمان اولیگونوکلئیک  و ژن‌درمانی استفاده کرد.

آلتوژن در حال حاضر رهاسازی در محیط آزمایشگاهی به همراه چند معرف انتقال را روی موش‌ها آزمایش کرده‌است. این معرف‌ انتقال نانوذره‌ای تاکنون برای رهاسازی و توسعه‌ی چند دارو مورد استفاده قرار گرفته‌است. برای این منظور شرکت آلتوژن نسخه‌ی ویژه‌ای حاوی cGMP را عرضه کرده که مناسب آزمون بالینی است. پیش از این آزمایشگاه آلتوژن که یک آزمایشگاه تحقیقات پیش‌بالینی است، آزمون‌های پیش‌بالینی این معرف نانوذره‌ای را انجام داده‌است.

براساس اظهارات مدیرعامل آزمایشگاه آلتوژن، این نانوذرات مهندسی شده می‌توانند زیست‌مولکول را حفظ کرده و به سایت هدف برسانند. این در حالی است که استفاده از این نانوذرات موجب می‌شود تا پاسخ التهابی بدن ایجاد نشود.

این فناوری انتقال می‌تواند به‌عنوان ابزاری آزمایشگاهی در مطالعات سرطان‌شناسی، دیابت و دیگر بیماری‌ها به‌کار گرفته شود. توسعه‌ی داروهای جدید وابسته به رهاسازی موفق ترکیبات و مولکول‌های درمانی به سلول‌ها و بافت‌های هدف است.

محققان شرکت آلتوژن با ترکیب شیمی و زیست‌شناسی سلولی و مولکولی اقدام به توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته می‌کنند. آزمایشگاه آلتوژن نیز خدمات متنوعی در بخش آزمایش در محیط آزمایشگاهی و محیط زنده ارائه می‌کند.