طراحی نانوذراتی که ماکروفاژها را بر علیه تومور سرطان مغز فعال می‌کنند

پژوهشگران نانوذراتی ساختند که ماکروفاژهای بدن را بر علیه سلول سرطان مغز فعال می‌کنند. این نانوذرات همچنین قادراند سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با تومور سرطانی تحریک کنند.

محققان نانوذراتی طراحی کردند که با استفاده از آن‌ها می‌توان سیستم ایمنی بدن را بر علیه تومور سرطانی تحریک کرد. این راهبرد سه مرحله‌ای است. در مرحله اول محققان نانوذرات را به تومور مغزی تزریق می‌کنند؛ جایی که ماکروفاژهای M2 قرار دارند. در مرحله دوم نانوذرات به ماکروفاژها متصل می‌شوند و در ادامه mRNA حاوی دستور تولید فاکتور رونویسی موسوم به TF در داخل تومور رهاسازی می‌شود. این فاکتور به DNA متصل شده و موجب فعال شدن ژنی می‌شود که سیستم ایمنی بدن را تحریک می‌کند. در مرحله سوم، ژن فعال شده موجب می‌شود که ماکروفاژ‌های M2 تغییر کرده و به ماکروفاژ M1 تبدیل ‌شوند که سلول‌های سرطانی را از بین می‌برند.

ماتیاس استفان از محققان مرکز تحقیقات سرطان هاچینسون و همکارانش از نانوذرات برای ایمنی درمانی استفاده کردند. انجمن تومور مغز آمریکا به ژانگ مبلغ ۱۰۰ هزار دلار جایزه برای توسعه‌ی این نانوذرات داده‌است، نانوذراتی که قادر به تغییر ماکروفاژها شده و آن‌ها را به ماکروفاژی تبدیل می‌کنند که سلول‌های سرطانی و سلول‌های بیمار را می‌خورند.

این راهبرد می‌تواند برای تحریک و بهبودی التهاب در بدن مورد استفاده قرار گیرد. ماکروفاژها سلول‌های بیماری را شناسایی کرده و آن‌ها را از بین می‌برند و در عین حال سیگنالی به سلول‌های ایمنی بدن ارسال می‌کنند تا آن‌ها نیز بر علیه بیماری فعال شوند.

ژانگ می‌گوید: «با شروع رشد تومور، از آن موادی ترشح می‌شود که سلول‌های ماکروفاژ را تغییر داده و آن‌ها را به سلول‌هایی تبدیل می‌کند که موجب تسهیل رشد تومور شوند.» با این کار مارکروفاژها به خدمت تومور سرطانی در آمده تا فعالیت سیستم ایمنی بدن را مختل کنند؛ در نتیجه سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن سلول‌های سرطانی اقدام نمی‌کند. اما این نانوذرات موجب می‌شوند تا ماکروفاژها بر علیه سلول سرطانی فعال شوند. برای اطمینان از این که نانوذرات فقط به تومور سرطانی می‌رسند، محققان از نوعی پروتئین ویژه نیز استفاده کرده‌اند.

 filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636