اولین فراخوان جذب ایده‌های خلاقانه و نوآورانه «ایدمو»

مرکز پیشران فناوری‌های راهبردی و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای (پیشرفت) رویداد ملی «ایدمو» را برگزار می‌کند.

  ایدمو، رویدادی ملی است که به منظور فراخوان و جذب ایده های فناوران در حوزه های منتخب از سوی مرکز پیشران فناوری‏های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای  (مرکز پیشرفت) برگزار می‌شود. این رویداد به عنوان یکی از الگوهای حمایتی و توسعه‌ای مرکز در سطح ملی و به صورت فصلی برنامه ریزی شده است که صاحبان ایده های برتر در آن از حمایت‏های ویژه مرکز پیشرفت بهره‏ مند خواهند شد.

برای شرکت در این رویداد، شرکت کنندگان باید ایده های خود را به صورت کامل در چارچوبی که از سوی دبیرخانه رویداد در اختیار آنها قرار می گیرد در مدت تعیین شده در سایت رویداد ثبت و ارسال کنند. سپس داوری و ارزیابی ایده ها توسط کمیته‌های تخصصی صورت گرفته و از هر حوزه، ۱۰ ایده فناورانه برتر در تاریخ مشخص شده در برنامه زمان بندی رویداد برای ارائه ایده های خود در حضور هیأت داوران، نماینده شرکت‌های خصوصی، شتاب دهنده‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و… دعوت خواهند شد. پس از ارائه، ۳ نفر از هر حوزه به عنوان ایده منتخب شناخته شده و جهت حضور و ارائه تفصیلی ایده خود در رویداد ایدمو دعوت خواهند شد.

در روز برگزاری رویداد ایدمو، صاحبان ایده های منتخب به ارائه شفاهی در حضور هیأت داوران پرداخته و بر اساس نحوه ارائه، طرح تفصیلی و سایر مستندات، ارزیابی توسط هیأت داوران صورت می گیرد. مراسم تقدیر از صاحبان ایده های برتر در تاریخ تعیین شده در برنامه زمان بندی رویداد برگزار خواهد شد. جوایز در نظر گرفته شده برای افراد برتر شامل جایزه نقدی به مبلغ ۳ میلیون تومان، اولویت بهره مندی از الگوهای حمایتی مرکز، شرکت در دوره های آموزش و توانمندسازی مرکز پیشرفت و شرکت در بازدیدهای علمی برنامه ریزی شده از سوی مرکز است.

ثبت نام از اول تیرماه ۹۷ آغاز شده و پایان مهلت ارسال ایده‌ها ۲۱ تیرماه است. ۱ تا ۱۵ مرداد ارزیابی اولیه و انتخاب ۵۰ ایده برتر انجام می‌شود. ارائه شفایی ایده‌های برتر در کمیته تخصصی ۱۶ تا ۳۱ مرداد و ارائه در حضور هیات داوران ۱۵ شهریور خواهد بود.

موضوعات زیر در این رویداد مورد توجه خواهد بود:

طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی غیرمتعارف در حوزه‌فناوری‌های نوین

ساخت نانوحسگر زیستی تشخیصی محصولات تراخیت کشاورزی در حوزه امنیت غذایی

ساخت حسگر زیستی تشخیص مستمر در حوزه علوم زیستی و سلامت

طراحی و ساخت دوربین‌های بلعیدنی در حوزه علوم همگرا و تمام‌گرا

طراحی بازی‌های واقعی جدید برای کودکان قبل از دبستان در حوزه فناوری‌های نرم

علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند به سایت رویداد مراجعه کنند.