استفاده از توالی‌سنج برای تعیین ژنوم گیاه بلال

دستگاه توالی‌سنج شرکت پاسیفیک بیوساینس توسط کنسرسیومی برای تعیین نقشه‌ی مرجع ژنوم گیاه بلال مورد استفاده قرار گرفته است.

شرکت پاسیفیک بیوساینس (Pacific Biosciences) که در حوزه‌ی توالی‌سنجی ژن فعالیت دارد، اعلام کرد که یک کنسرسیوم متشکل از چند مؤسسه‌ی مختلف از فناوری Sequel® System استفاده کرده‌است.

این کنسرسیوم در واقع یک پروژه‌ی تحقیقات ژنوم گیاهی است که بودجه‌ی تحقیقات آن به مبلغ ۲٫۸ میلیون دلار توسط بنیاد ملی علم تأمین شده‌است. قرار است محققان چند دانشگاه مختلف روی توالی‌سنجی ژنوم گیاه بلال کار کنند تا به برخی سؤالات در بخش ژنوم این گیاه پاسخ داده شود.

در این پروژه محققانی از دانشگاه ایالتی آیوا و دانشگاه جرجیا حضور دارند. دورین وار، زیست‌شناس دانشگاه USDA که در این پروژه مشارکت، دارد پیش از این در سال ۲۰۰۹ روی ژنوم بلال کار کرده بود. او در سال ۲۰۱۷ نتایج یافته‌های خود را گسترش داد.

دستگاه PacBio® Single Molecule یک توالی‌سنج حساس است که می‌تواند نقشه‌برداری ژنوم را انجام دهد. در سال ۲۰۱۷ محققان از این ابزار برای ایجاد مرجع ژنوم بلال استفاده کردند.

ژنوم گیاهی را به سختی می‌توان توالی‌سنجی کرد؛ چرا که ۸۵ درصد از ۲٫۳ گیگا باز ژنوم گیاه از بخش‌های تکراری تشکیل شده‌است. درک قوانین و عناصر ساختاری این ژنوم دشوار بوده و نیاز به تجهیزات قدرتمند و دقیقی دارد که امکان بررسی نتایج را داشته باشد.

بلال از گونه‌های بخوردار بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریباً ۱۲ درصد از ژنوم آن از گونه‌های متفاوت است و این مقدار تفاوت بسیار منحصر به فرد است، به‌طوری که انسان و شامپانزه در این حد تفاوت ژنوم ندارند. ۹۸ درصد ژنوم انسان و شامپانزه مشابه است.

نتایج این پروژه می‌تواند دیدگاه‌های تازه‌ای درباره‌ی ژنوم مرجع ایجاد کرده و به مطالعه‌ی تنوع گونه‌ها کمک کند. این دستگاه توالی‌سنج می‌تواند کمک شایانی به محققان برای درک بهتر تفاوت میان خطوط ژنوم در گیاه کند.