عرضه‌ی تجاری جوهرهای حاوی نقاط کوانتومی

شرکت فوجی پیگمنت جوهرهای حاوی نقاط کوانتومی ساخته است که برای تولید الگوهای ضدجعل بسیار مناسب هستند.

نقاط کوانتومی ذرات فلورسانس بسیار کوچکی هستند که از ۱۰ تا ۱۰۰۰ اتم تشکیل شده‌اند. برخلاف ابعاد کوچک آن‌ها، این نانوذرات کاربرد وسیعی در حوزه‌های مختلف دارند. یکی از کاربردهای این نقاط، استفاده از آن‌ها برای تولید جوهر است، به‌طوری که شرکت‌ها و دانشگاه‌های مختلفی در سراسر جهان درباره کاربد آن‌ها در تولید جوهرهای نقاط کوانتومی تحقیق کرده‌اند. ریوهی مور برای اولین بار موفق به تولید این جوهرها شده‌است. او با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی، جوهرهایی تولید کرده که می‌توان آن‌ها را روی زیرلایه‌های مختلف نظیر فیلم و کاغذ قرار داد. این جوهرها زیر نور معمولی قابل مشاهده نبوده و باید تابش با طول موج‌های مختلف برای نمایش آن‌ها به کار گرفته شود.

از این جوهرهای گرافنی می‌توان برای مقابله با جعل محصولات استفاده کرد. شرکت فوجی پیگمنت به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گرین ساینس الاینس تجربه‌ی طولانی در حوزه‌ی ساخت جوهرهای مبتنی بر پیگمنت دارد. این شرکت  برای اولین بار در جهان اقدام به ترکیب نقاط کوانتومی با فناوری جوهر کرده و جوهر نقاط کوانتومی کربنی را به صورت تجاری تولید کرده‌است.

با این کار مسیر توسعه‌ی کاربردهای نقاط کوانتومی هموار می‌شود. با این حال هنوز باید بهبودهایی روی این فناوری انجام شود؛ چرا که ممکن است برخی شرکت‌ها به جوهرهایی با مشخصات متفاوتی نسبت به آنچه که در حال حاضر فوجی پیگمنت تولید می‌کند نیاز داشته باشند. از این رو بهبود این فناوری ضروری است.

شرکت گرین ساینس الاینس انواع دیگر نقاط کوانتومی نظیر ZnS, InP/ZnS, CdS, CuInS2(CIS), CuInSe2, CuInS2/ZnS, PbS,  و AgInS2etc را دارد. این شرکت نقاط کوانتومی سنتز شده را نیز در لیست محصولات خود دارد و در کنار آن‌ها نقاط کوانتومی پروسکیتی و نقاط کوانتومی کربنی را نیز تولید می‌کند. گام بعدی این شرکت، تلاش برای تولید جوهرهای حاوی نقاط کوانتومی از نقاط کوانتومی مختلف است.

یکی از ویژگی های مهم نقاط کوانتومی این است که با تغییر ابعاد آن‌ها ، نشر نور با طول موج‌های مختلف در این نقاط انجام می‌شود.