عرضه‌ی نانوزیست‌حسگر ویژه‌ی صنایع دارویی

یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی نانوزیست‌حسگر، حسگری برای صنعت داروسازی ساخته که با استفاده از آن می‌توان سرعت کشف داروهای جدید را افزایش و هزینه‌ی آن را کاهش داد.

نانومدیکال داینستیکس (Nanomedical Diagnostics) تولیدکننده‌ی پیشرو نانوزیست‌حسگر برای استفاده در حوزه‌ی داروسازی، اعلام کرد که این شرکت موفق به ساخت زیست‌حسگر تثبیت شده سوپر آمین شده‌است که از آن می‌توان برای سامانه‌های عیب‌یابی عاری از آرایه‌های اپتیکی استفاده کرد. این زیست‌حسگر که در آن از گرافن استفاده شده، به مولکول‌های هدف اجازه‌ می‌دهد تا روی سطح حسگر قرار گیرند؛ بدون این که نیاز به وجود گروه آمین در آن‌ها باشد. ظرفیت اتصال این حسگر نسبت به فناوری زیست‌حسگر COOH Agile 25 برابر بیشتر است.

رز بندی، مدیرعامل شرکت نانومدیکال، می‌گوید: «در شرکت نانومدیکال ما تلاش داریم تا فرآیندی برای کشف  داروهای مولکولی ارائه کنیم تا بتوان  با سرعت بالا و هزینه‌ی کمتر اقدام به توسعه‌ی دارو کرد. این زیست‌حسگر جدید به بیو‌شیمی‌دان‌ها اجازه می‌دهد تا با سرعت بالا ارزیابی اولیه از ترکیبات مختلف داشته و نیاز به پایش زمان‌بر و گرانقمیت نداشته باشند. با این روش می‌توان در زمان بسیار کم و با منابع محدود ترکیبات شیمیایی مختلف را به‌منظور تولید دارو بررسی کرد.»

این زیست‌حسگر به‌صورت ویژه برای غلظت‌های بالا، مشابه آنچه در بررسی‌های اولیه رایج است، به‌کار می‌رود. در این حسگر از سطح آبدوست استفاده می‌شود که اتصال‌های غیرویژه با ترکیبات آبگریز را به حداقل می‌رساند. محققان در این حسگر از سایت‌های اتصال با دانسیته‌ی بالا استفاده کردند تا مولکول‌های هدف را به دام اندازند. در صورتی که غلظت بسیار بالا باشد، اشباع شدگی رخ نداده و می‌توان نتایج دقیقی را از این حسگر به‌دست آورد.

بندی می‌گوید: «این حسگر برای کشف داروهای مولکولی بسیار کوچک طراحی شده‌است. در این سامانه از پلتفورم حسگری الکتریکی موسوم به زیست‌حسگری اثرمیدان استفاده شده که مستقل از جرم مولکول ماده است. مولکول‌های کوچک پتانسیل شیمیایی بزرگی نسبت به حجم خود در این سامانه ایجاد می‌کنند. شرکت‌های داروسازی می‌توانند اندازه‌گیری دقیقی با این دستگاه انجام دهند.»