بدون باز کردن در پاکت، درون آن را مشاهده کنید!

محققان با استفاده از فیلم حاوی نانولوله‌های کربنی، تصویرساز تراهرتزی ساختند که می‌تواند در دوربین‌های امنیتی استفاده شود. آنها با این روش از یک گیره فلزی درون پاکت کاغذی تصویربرداری کردند.

محققان ژاپنی موسسه فناوری توکیو تصویرساز تراهرتز انعطاف‌پذیر ساختند که در آن از فیلم حاوی نانولوله‌کربنی که به‌صورت شیمیایی اصلاح شده، استفاده شده است. این نتایج می‌تواند دامنه استفاده از فناوری تراهرتز را افزایش داده و همچنین می‌تواند از آن در حوزه‌هایی نظیر فناوری‌های قابل‌پوشیدن استفاده شود.

استفاده از نانولوله‌های کربنی در فناوری‌های تراهرتز گام بزرگی محسوب می‌شود. تصویرسازهای تراهرتزی گزینه ایمن برای جایگزینی سامانه‌های تصویرسازی رایج است به‌طوری که می‌توان از آنها در حسگرهای پزشکی و امنیتی فرودگاه‌ها استفاده کرد.

تقاضا برای شناساگرهای تراهرتز رو به‌افزایش بوده و محققان به دنبال ساخت تصویرسازهای انعطا‌ف‌پذیر و ارزان‌قیمت هستند. از این رو یوکیو کانوانا از محققان موسسه فناوری توکیو مدتی روی استفاده از مواد مبتنی بر نانولوله کربنی در این شناساگرها کار کرده است.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

این گروه تحقیقاتی اقدام به توسعه تصویرسازهای انعطاف‌پذیر کردند که در آنها از فیلم‌های حاوی نانولوله‌کربنی نیمه‌هادی استفاده شده است. این نانولوله‌ها به صورت شیمیایی به‌گونه‌ای اصلاح شده‌اند که عملکرد شناساگرهای تراهرتز را به حداکثر مقدار برسانند. با استفاده از این فناوری محققان می‌توانند ضخامت لایه حاوی نانولوله‌کربنی را به ۳۰ میکرون برسانند.

این شناساگر به‌صورت انعطاف‌پذیر بوده و می‌توان دامنه استفاده از آن را افزایش داد. این شناساگر قیمت کمی داشته و می‌توان با روش‌هایی نظیر پوشش‌دهی جوهرافشان، این ادوات را به تولید انبوه رساند.

شناساگر ساخته شده با این روش قادر به ایجاد تصویر بدون نیاز به تماس با جسم است به‌طوری که یک روش تصویرسازی غیرتخریبی محسوب می‌شود و می‌تواند درون یک بسته کاغذی را رصد کند.

در آزمایشی که این گروه تحقیقاتی انجام دادند موفق شدند یک گیره فلزی کاغذ را درون پاکت نامه شناسایی کنند و ساختار آن را به تصویر بکشند بدون این که نیاز به باز کردن در پاکت باشد.