استفاده از نانوساختار MBBT در محصولات آرایشی و بهداشتی

استفاده از نانوساختار MBBT به عنوان فیلتر پرتو فرابنفش در محصولات آرایشی و بهداشتی مورد تایید کمیسیون اروپا قرار گرفت.

کمیسیون اروپا اقدام به اصلاح قوانین مربوط به مواد آرایشی و بهداشتی کرد. در این راستا استفاده از نوعی نانوفیلتر پرتوهای فرابنفش در محصولات آرایشی مورد تایید قرار گرفت و از این پس استفاده از آنها در این محصولات مجاز است.

متیلن بیس‌بنزوتری‌ازولیل تترامتیل‌بوتیل‌فنل (MBBT) به عنوان فیلتر نانومقیاس فرابنفش بر طبق مصوبه جدید کمیسیون اروپا قابل استفاده خواهد بود.

براساس گزارشی که اخیرا منتشر شده، استفاده از نانوساختارهای MBBT با حداکثر غلظت ۱۰ درصد وزنی مجاز بوده و تنها در مواردی که این ترکیب با استنشاق وارد ریه شود، استفاده از آن ممنوع است.

شرکت باسف یکی از شرکت‌هایی است که موافق این تاییدیه بوده و از مجاز شناخته شدن استفاده از این ماده در محصولات آرایشی استقبال می‌کند.

دیرک مامپ از مدیران این شرکت می‌گوید: « ما از تولیدکنندگان قدیمی فیلترهای فرابنفش هستیم، ترکیباتی که از پوست در برابر تابش فرابنفش محافظت می‌کند، پرتوهایی که برای بدن خطرناک بوده و می‌تواند اثر منفی روی پوست بگذارد. این پرتوها احتمال سرطان پوست را افزایش می‌دهند. ما از این مصوبه جدید کمیسیون اروپا استقبال می‌کنیم که امکان استفاده از نانومواد MBBT را در محصولات آرایشی مجاز شمرده است.»

MBBT از سال ۲۰۰۰ به عنوان ماده‌ای فعال در برابر تابش فرابنفش مورد تایید قرار گرفته و تا کنون نیز این قانون تغییر نکرده است. اما در سال ۲۰۰۹ کمیسیون اروپا اعلام کرد که باید تاییدیه دیگری برای نانوساختار این ماده صادر شود تا بتوان از آن در محصولات آرایشی استفاده نمود.

در سال ۲۰۱۵، کمیته علمی ایمنی مصرف کنندگان (SCCS) نظر مثبت خود را نسبت به ایمنی نانوساختارهای MBBT اعلام کرد و در ژانویه ۲۰۱۸ بعد از بحث‌هایی درباره این ماده، استفاده از آن به عنوان فیلتر فرابنفش مجاز شناخته شد.

بنابراین فیلترهای جدید شرکت باسف که در آن از این نانوساختار استفاده شده مورد تایید قرار گرفته‌ است.