روشی برای مشاهده زنده نانوذرات نقره در حین واکنش

پژوهشگران آلمانی روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان نانوذرات نقره را به‌صورت زنده رصد کرد و ساز و کار واکنش‌های انجام شده توسط آنها را مورد مطالعه قرار داد.

محققان دانشگاه روهر در بوخوم روشی برای مشاهده واکنش شیمیایی نانوذرات نقره ارائه کردند، نانوذراتی که در غذا، پزشکی و ورزش به دلیل خواص ضدالتهاب و آنتی‌باکتریال استفاده می‌شود. چگونگی زوال این نانوذرات و واکنش آنها با ترکیبات زیستی برای دانشمندان شفاف نیست.

این گروه تحقیقاتی نشان دادند که نانوذرات در شرایط ویژه‌ای می‌توانند از محیط دارای ذرات کلرید نقره با انحلال کم، ایجاد شود. کریستین سولیک رهبر این گروه تحقیقاتی نتایج یافته‌های خود را در نشریه American Chemical Society منتشر کرده است.

سولیک می‌گوید که در شرایط یکسان در محیط آزمایشگاهی، گاهی نتایج متفاوتی از نانوذرات نقره به‌دست می‌آید. این گروه تحقیقاتی به بررسی این نانوذرات پرداختند، آنها هزاران نانوذرات را در یک زمان مورد مطالعه قرار دادند، این آزمایش‌ها هم در خلاء و هم در شرایط طبیعی انجام شد. آنها فرآیندی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان تعداد زیادی از نانوذرات نقره را در محیط طبیعی بررسی کرد. آنها سعی دارند تا واکنش‌پذیری هر یک از این نانوذرات را مطالعه کنند.

در این پروژه محققان موفق شدند تعداد زیادی از نانوذرات را مانند پیکسل‌های مرئی و رنگی مشاهده کنند. برای این کار لازم است تا از ترکیب طیف‌سنجی و روش‌های الکتروشیمیایی استفاده شود. با استفاده از این تغییر در رنگ پیکسل‌ها، محققان می‌توانند اطلاعات طیفی از نانوذرات را به‌دست آورند. در واقع با این روش پژوهشگران می‌توانند به‌صورت زنده واکنش‌های الکتروشیمیایی روی نانوذرات را رصد نمایند.

این گروه تحقیقاتی اکسیداسیون نقره را در حضور یون‌های کلرید در محیط آزمایشگاهی بررسی کردند، فرآیندی که در محیط‌های اکولوژی و زیستی به کررات اتفاق می‌افتد.

محققان این پروژه امیدوارند که این فناوری بتواند به آنالیز بهتر نانوذرات و درک بهتر سازوکار زوال این نانوذرات کمک شایانی کند. پژوهشگران قصد دارند تا اطلاعات بیشتری از زیست‌سازگاری ذرات نقره و طول عمر آن به دست آورند. این واکنش‌ها در محیط طبیعی اتفاق می‌افتد.