فراخوان ارائه‌ی طرح در قالب پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد یا دکتری

فراخوان طرحی در قالب پایان‌نامه با موضوع «بررسی اثر افزودن کربن بر رفتار مکانیکی و تریبولوژی پوشش CrCN اعمال شده با روش تبخیرقوس کاتدی» توسط ICAN ارائه شده‌است. علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ شهریورماه سال جاری طرح‌های خود را به این مرکز ارائه کنند.

مرکز صنعتی‌سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN) جهت توسعه‌ی همکاری‌های فناورانه، توسعه‌ی کاربردها و محصولات مبتنی بر نیاز صنعت،  فراخوانی برای طرح‌های نوآورانه در زمینه‌ی « بررسی اثر افزودن کربن بر رفتار مکانیکی و تریبولوژی پوشش CrCN اعمال شده با روش تبخیرقوس کاتدی»‌ اعلام کر ده‌است.

هدف از این فراخوان یافتن درصد بهینه کربن به‌منظور کاهش ضریب اصطکاک ضمن افزایش سختی است. کاربرد این پوشش در صنایع قطعه سازی است و موضوع این طرح می‌تواند در قالب پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و دکتری مطرح شود.

در طرح‌های ارائه شده مطالعات و معیارهای زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

  •  مطالعه ساختار بلوری پوشش‌ها با روش XRD
  • انجام آزمون سایش پین بر روی دیسک (ضریب اصطکاک و کاهش وزن)ارزیابی خواص مکانیکی (نانو سختی و مدول یانگ)
  • بررسی اثر ضخامت و زبری سطحی

به دلیل پایین بودن نسبی ضریب اصطکاک در پوشش نانوساختار بر پایه‌ی CrN، این پوشش به شدت در صنایع شکل‌دهی فلزات اعم از کشش عمیق مورد استفاده قرار گرفته است و بهبود کیفیت پوشش نامبرده، موجب بهبود عملکرد آن خواهد شد. لذا برای افزایش عملکرد قالب لازم است در حد امکان ضریب اصطکاک و سختی آن به ترتیب کاهش و افزایش یابد تا شکل­دهی فلزات آسان شود، که با افزودن عناصر آلیاژی این مهم قابل دستیابی است. پژوهشگران در شرکت سخت‌آرا به این مهم دست یافته‌اند که افزودن عنصر کربن (با استفاده از گاز استیلن) در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد کل به عنوان عنصر بین‌نشین، موجب کاهش ضریب اصطکاک گردیده و افزایش تولید را به همراه داشته است.

بهره‌برداری از تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی پوشش‌دهی، دریافت مشاوره‌ی فنی و کسب و کاری، تأمین کامل هزینه‌های مواد اولیه، تأمین هزینه‌های آزمایش، مشخصه‌یابی و اثبات کارایی، دریافت امکانات تحقیقاتی و آموزشی، همکاری با شرکت‌های فعال و موفق در حوزه‌ی نانو و ارتباط و تعامل با متقاضیان صنعتی به دلیل انجام پروژه‌ی مبتنی بر نیاز صنعت و امکان ادامه‌ی همکاری با پلتفرم نانوپوشش­های سخت ICAN جهت توسعه‌ی بازار و انتفاع مالی مجری طرح به صورت درصدی از قرارداد ارائه‌ی خدمات به متقاضی صنعتی از جمله حمایت‌ها و امکاناتی است که توسط  ICAN برای این طرح ارائه می‌شود.

آخرین مهلت برای ارائه‌ی طرح‌ها ۳۰ شهریور ۹۷ خواهد بود. علاقه‌مندان برای ثبت طرح و اطلاع ازدیگر فرصت‌های همکاری به این آدرس مراجعه کنند.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820