آیین‌نامه‌ی حمایت از پایان‌نامه‌های صنعتی -کاربردی تصویب شد

با تصویب آیین‌نامه‌ی حمایت از پایان‌نامه‌های صنعتی-کاربردی، از این پس پایان‌نامه‌های واجد شرایط که براساس این آیین‌نامه صنعتی و کاربردی باشند، از حمایت مالی ستاد نانو برخوردار خواهند شد.

با توجه به تصویب سند گسترش کاربرد فناوری‌ نانو در افق ۱۴۰۴ و تاکید آن بر افزایش کیفیت دستاوردهای علمی، رفع نیاز صنایع با استفاده از توان تحقیقاتی محققان داخلی، افزایش قابلیت محصولات و افزایش توان رقابتی شرکت‌ها با فناوری‌ نانو و تولید محصولات جدید مبتنی بر فناوری‌ نانو، ستاد توسعه فناوری‌ نانو از تعریف و انجام پایان‌نامه‌های کاربردی و مسئله‌محور حمایت می‌کند.

بدین‌منظور آیین‌نامه‌ی حمایت از پایان‌نامه‌های صنعتی-کاربردی توسط ستاد، تصویب و اجرا می‌شود.

این حمایت به سه دسته از پایان‌نامه‌ها تعلق می‌گیرد:

۱٫ پایان‌نامه‌های تعریف شده از عناوین مندرج در سایت ستاد

ستاد توسعه‌ی فناوری نانو با تعامل و ارتباط نزدیک با صنایع و سازمان‌ها و رصد فناوری‌ها، سالانه عناوین تحقیقاتی تعریف و اطلاع رسانی می‌کند و از این طریق به محققانی که پایان‌نامه‌های خود را از این موضوعات انتخاب کنند، حمایت می‌کند.

۲٫ پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیازهای تحقیقاتی شرکت‌ها و صنایع کشور

محققانی که با ارتباط مستقیم با صنایع و شرکت‌ها، پایان‌نامه‌های خود را مبتنی برنیاز تحقیقاتی آن‌ها تعریف کنند، از طرف ستاد فناوری نانو مورد حمایت قرار می‌گیرند.

۳٫ پایان‌نامه‌های منتج به نمونه‌ی اولیه (پروتوتایپ)

محققانی که پایان‌نامه‌های آن‌ها به نمونه‌ی اولیه‌ی مورد تأیید ستاد برسند، می‌توانند از حمایت‌های ستاد بهره‌مند شوند.

نحوه استفاده از حمایت‌ها

حمایت‌ها در خصوص موارد ۱ و۲ در دو مرحله به دانشجو پرداخت می‌شود.

مرحله‌ی اول (پس از تأیید پروپوزال محقق توسط ستاد): مبلغ ۱۰ میلیون ریال

مرحله‌ی دوم (پس از دفاع پایان‌نامه و دریافت مستندات مورد نیاز و تأیید ستاد): مبلغ ۳۰ میلیون ریال

همچنین علاوه بر مبالغ مذکور، معادل۵۰ درصد آن به استاد راهنمای اول، به‌صورت جداگانه پرداخت می‌شود.

در خصوص پایان‌نامه‌های نوع ۳ نیز مبلغ ۲۰ میلیون ریال به دانشجو و ۱۰ میلیون ریال به استاد راهنمای اول پرداخت خواهد شد. به‌منظور تکمیل تحقیقات و آماده‌کردن این نمونه‌ی اولیه برای ورود به برنامه‌ی طرح‌های نوآورانه ستاد مبلغ ۲۰ میلیون ریال اعتبار برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاهی ایجاد خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر، آیین‌نامه‌ی حمایت از پایان‌نامه‌های صنعتی–کاربردی را کلیک نمایید.