گسترش تفکر نانو در سطح ملی

ستاد اجرایی فرمان امام در نظر دارد پیشگام در بهره‌برداری از محصولات نانو باشد.

رضا سجادی مشاور ستاد اجرایی فرمان امام و اولین رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مورد شکل‌گیری این مجموعه گفت: « مرکز همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری در ۱۵ سال گذشته تصمیم گرفت تا در زمینه فناوری نانو مطالعاتی انجام دهد و طی دو سال بررسی ابعاد جهانی پیشرفت نانو و پروژه‌های در حال اجرا ارزیابی شد. در نهایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور ۷ وزارت‌خانه مرتبط با فناوری نانو به عنوان شورای سیاست‌گذاری شکل گرفت.»
وی در ادامه افزود: « تلاش کردیم تا فناوری نانو تبدیل به یک رویکرد دانشگاهی نشود و از آنجایی که فناوری‌های نوین وظیفه دارند که زندگی مردم را بهتر کنند. بر همین اساس تمام دستگاهها متولی شدند تا این ستاد به جای دولتی، مردمی باشد.»
وی در مورد رویکرد مقام معظم رهبری به توسعه فناوری نانو گفت: « در دیدار با آقا پیشنهاد دادیم که ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد بنابراین برنامه ریزی کردیم تا یک درصد از اقتصاد جهانی نانو را جذب کنیم که آقا فرمودند هدف‌گیری خود را دو درصد از اقتصاد قرار دهید.
بعد از تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ۴ کمیته تشکیل دادیم که یکی توسعه منابع انسانی بود زیرا در آن زمان تعداد متخصصان بسیار کم بود و بنابراین دوره‌های لازم تعریف شد و کارهای آموزشی و تحقیقاتی نانویی را آغاز کردیم. در کمیته ترویج هم تلاش کردیم تا دانش نانو را مردمی کرده و تفکر نانو در سطح ملی گسترش یابد و سپس باشگاه دانش‌آموزی تعریف شد.»
سجادی در مورد برنامه‌های آینده این ستاد در زمینه همراهی با توسعه فناوری نانو گفت: « ما در حال تدوین یک برنامه پنج ساله در دو فاز هستیم، در فاز اول محصولات و خدمات موجود مبتنی بر فناوری نانو را استفاده می‌کنیم تا به نوعی بازاری برای خدمات و محصولات موجود فناوری نانو باشیم. بر این اساس هلدینگ ساختمانی نانو مصوب کرده است که یک پروژه ساختمانی چند طبقه به سیستم پساب خاکستری مجهز شود و درصدی از آب پسابی به آب قابل مصرف تبدیل شود و لیستی از تولیدات کشور در زمینه فناوری نانو تهیه شده و مصوب شده که در ساخت مجتمع‌ها و ساختمان‌سازی استفاده شود.
فاز دوم این طرح پنج ساله نیز ایجاد و تولید خدمات و محصولات نانویی است، به عبارت دیگر در راستای توسعه این فناوری در نظر داریم برای تولید محصولات نانویی سرمایه‌گذاری کنیم. به عنوان مثال در حال بررسی رنگ ضد زنگ هستیم تا در صورت امکان در زمینه تولید این رنگها سرمایه‌گذاری کنیم.
ستاد اجرایی فرمان امام قصد دارد نقش ویژه‌ای در توسعه فناوری نانو داشته باشد.