از فعالیت‌های واحد ارزیابی محصولات نانو چه می‌دانید؟

واحد ارزیابی محصولات، یکی از زیرمجموعه‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که وظیفه تفکیک محصولات اصل از تقلبی را بر عهده دارد و این وظیفه را در قالب‌های مختلفی انجام می‌دهد.

واحد ارزیابی محصولات نانو از زیر مجموعه‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و مستقر در مؤسسه خدمات فناوری تا بازار از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و تا به امروز قریب به ۳۰۰۰ پرونده را مورد ارزیابی قرار داده است. در این بین ۴۸۹ محصول مورد تأیید قرار گرفته و به آن‌ها گواهی نانومقیاس اعطا شده است. از بین ۴۸۹ گواهی نانومقیاس صادر شده، ۳۲۶ مورد مربوط به کالا و ۱۶۳ مورد مربوط به تجهیزات نانومقیاس بوده است.

غضنفری، کارشناس واحد ارزیابی محصولات، در رابطه با روش‌ها و روند ارزیابی محصولات نانو گفت: « محصولات از دو جنبه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، جنبه اول مربوط به حضور یک جزء نانومقیاس در ساختار محصول است و جنبه دوم به بهبود کارایی محصول به واسطه استفاده از فناوری نانو مربوط است. پس از تأیید محصول از این دو منظر، مشخصات آن در پایگاه اینترنتی محصولات نانو به نشانی www.nanoproduct.ir به نمایش گذاشته می‌شود.»

وی تصریح کرد:‌ « فعالیت دیگری که از سال گذشته آغاز کردیم اعطای گواهی نانو مقیاس به محصولات نانویی وارداتی است که تا به امروز ۲۵ پرونده به واحد ارزیابی رسیده که از بین آن‌ها تاکنون ۱۰ پرونده موفق به دریافت گواهی نانومقیاس شده‌اند و سایر پرونده‌ها نیز در دست بررسی هستند.»

غضنفری در ادامه افزود: « از برنامه‌های دیگر واحد ارزیابی، نظارت بر محصولات نانویی موجود در بازار است که برای دو دسته محصول انجام می‌شود؛ دسته اول محصولاتی هستند که دارای گواهی نانومقیاس هستند. ما پس از یک مدت معین و بر اساس یک فرایند مشخص به صورت ناشناس محصول را از بازار خریداری کرده و آزمون‌ها را مجدداً بر روی محصول انجام می‌دهیم تا ببینیم آیا کیفیت محصول به مرور زمان افت کرده یا خیر که در صورت افت کیفیت، شرکت با تذکر و اخطار مواجه شده و در نهایت گواهی نانومقیاس محصول ابطال می‌گردد. دسته دوم محصولاتی هستند که گواهی نانو مقیاس دریافت نکرده‌اند، ما از شرکت‌های تولیدکننده آن‌ها دعوت می‌کنیم که برای انجام آزمون‌های مربوطه و اخذ گواهی نانومقیاس اقدام نمایند. بر این اساس محصولات موجود به چهار دسته تقسیم شده و در سایت معرفی می‌شوند؛ محصولاتی که برای اخذ گواهی آن‌ها اقدام نشده، محصولاتی که پرونده آن‌ها رد شده، محصولاتی که پرونده آن‌ها در دست بررسی است و محصولاتی که گواهی نانومقیاس دریافت کرده‌اند.»

به گفته وی فعالیت دیگری که در حال حاضر در واحد ارزیابی در حال پی‌گیری است برقراری ارتباط نزدیک با کمیته نانو در سازمان غذا و دامپزشکی است که با هدف تسریع و تسهیل در اخذ تأییدیه از مراکز مذکور انجام می‌گیرد.