سرمایه‌گذاری ۱۴٫۸ میلیون یورویی آلمان روی مخابرات کوانتومی امن

پروژه‌ای با بودجه‌ی ۱۴٫۸ میلیون یورو از سال ۲۰۲۱ در آلمان اجرا می‌شود که در آن روی انتقال اطلاعات با استفاده از شبکه کوانتومی امن کار خواهد شد.

وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان (BMBF) قصد دارد با سرمایه‌گذاری ۱۴٫۸ میلیون یورویی از تحقیقات کوانتومی در این کشور حمایت کند. برای این کار پروژه‌ای به نام Quanten-Link-Erweiterung (Q.Link.X) تعریف شده که قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۱ آغاز شود. دیتر مشده از مؤسسه‌ی فیزیک کاربردی دانشگاه بن پیرامون این روژه می‌گوید: «هدف اصلی این است که شبکه‌ای نوری ایجاد کنیم.»

با توجه به این که دیجیتال شدن در حال نفوذ به تمام بخش‌های جامعه است، ایمنی داده‌ها و ایجاد مخابرات امن یکی از جنبه‌های بسیار مهم فرآیند دیجیتال شدن است. مشده می‌افزاید: «مخابرات کوانتومی راهبردی بسیار مهم و با پتانسیل بالاست که قابل نفوذ نیست و نمی‌توان به راحتی آن را هک کرد.»

هر چند این فناوری چشم‌انداز بسیار روشنی دارد، اما با استفاده از روش‌ها و زیرساخت‌های رایج امکان انجام آن نیست و باید به سوی استفاده از فناوری‌های کوانتومی رفت. البته این کار نیز چالش‌های خود را دارد؛ برای مثال، انتقال اطلاعات با استفاده از فوتون محدودیت مسافت دارد. برای حل این محدودیت‌ها باید از تکرارکننده‌های کوانتومی (QR) استفاده کرد. در مخابرات کلاسیک تکرارکننده‌ها سیگنال‌ها را آماده و تقویت می‌کنند، اما تکرار کننده‌های کوانتومی سیگنال را با استفاده از فرآیندهای کوانتومی به بخش‌های مختلف متصل کرده تا امکان انتقال در مسافت‌های طولانی‌تر فراهم شود.

مؤسسه‌ی فرانهوفر هنریش هرتز یکی از ۲۴ مؤسسه‌ای است که در این پروژه مشارکت دارد. آزمایشگاه‌های این مؤسسه با استفاده از کابل‌های نوری که پیش از این ساخته شده به هم مرتبط خواهند شد. در این پروژه دستورالعمل‌های بهبود یافته در حوزه‌ی مخابرات کوانتومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قرار است اطلاعات بین فواصل یک تا صد کیلومتر منتقل شود و سه پلتفورم مختلف، یعنی نقاط کوانتومی، مراکز رنگی الماس و ترکیبی از سامانه‌های یونی و اتمی مورد استفاده قرار گیرند. مزایای هر یک از این فناوری‌ها با هم مقایسه می‌شوند.