همکاری مشترک برای استفاده از نانوابرخازن در اینترنت اشیاء

دو شرکت برای توسعه‌ی اینترنت اشیاء، همکاری مشترکی آغاز کردند که قرار است فناوری نانوابرخازن‌های یکی از این شرکت‌ها به‌گونه‌ای توسعه یابد که در برچسب‌های الکترونیکی شرکت دیگر قابل استفاده باشد.

شرکت آیونیک اینداستریز (Ionic Industries) قرارداد همکاری مشترکی با شرکت نانوتینگز بسته ‌است تا نانوابرخازن‌هایی برای استفاده در حوزه‌ی اینترنت اشیاء تولید کنند.

این دو شرکت قرار است با همکاری یکدیگر، رهیافتی برای ذخیره‌ی انرژی ارائه کنند که با استفاده از آن نسل جدید فناوری‌های مرتبط با اینترنت اشیاء ساخته شود. در این پروژه قرار است از فناوری نانوبرچسب شرکت نانوتینگز استفاده شود.

نوع قرارداد این دو شرکت LOI نام دارد؛ تفاهم‌نامه‌ای که در آن جزئیات مربوط به چگونگی همکاری مشترک برای توسعه‌ی یک فناوری قید شده و مشخص شده باشد که یک فناوری چگونه توسط دو طرف تجاری‌سازی شود.

شرکت نانوتینگز صاحب فناوری است که برای برچسب‌زنی حسگر، سیستم‌های عامل، نرم‌افزارها و مدارهای چاپی می‌توان از آن استفاده کرد. این برچسب‌ها برای ادوات ارزان قیمت مورد استفاده در صنعت مناسب هستند. برای توسعه‌ی این فناوری، نانوتینگز نیاز به نوعی رهیافت ذخیره‌سازی انرژی دارد که در حال حاضر در بازار وجود ندارد.

آیونیک دارای فناوری در حوزه‌ی ابرخازن‌های گرافنی است که می‌تواند نیاز شرکت نانوتینگز را برآورده سازد. البته برای این که این فناوری بتواند نیاز ادوات شرکت نانوتینگز را برطرف کند، باید تغییراتی در آن ایجاد شود. بنابراین، این دو شرکت قرار است با توسعه‌ی این فناوری، نمونه‌ی اولیه از این نانوابرخازن را تولید کنند.

این توافق‌نامه مسیر تازه‌ای در تجاری‌سازی محصولات دو شرکت بود. برای این کار نیاز به ترکیب فناوری دو شرکت است تا ارزش افزوده‌ی محصول نهایی افزایش یابد.

مرحله‌ی بعدی، ارائه‌ی نمونه‌ی اولیه به شرکت نانوتینگز است که در ماه ژانویه اتفاق خواهد افتاد. این نتایج ماحصل توافق دو شرکت برای توسعه‌ی راهبرد تولید است.