نانوپوششی برای ضدمه کردن شیشه و لنز

پوششی حاوی نانوذرات طلا و اکسید تیتانیم ساخته شده که می‌تواند چهار برابر سریع‌تر از اسپری‌های ضدمه عمل کند. این پوشش مانع از ایجاد بخار و مه روی سطح شیشه یا لنز می‌شود.

کسانی که از عینک استفاده می‌کنند تا افرادی که کلاه ایمنی به سر می‌گذارند با مشکل بخار گرفتگی شیشه عینک یا کلاه روبرو هستند، حتی لنز‌های دروبین‌ها نیز از گزند این مشکل در امان نیستند.

محققان سوئیسی ETH زوریخ موفق به ارائه‌ی پوشش بسیار نازکی شدند که می‌تواند این مشکل را حل کند. آنها پوششی شفاف با ضخامت چند نانومتر ایجاد کردند که در آن نانوذرات طلا به لایه‌ای نارسانا از جنس اکسید تیتانیوم متصل است. این پوشش دوام بالایی دارد.

کریستوفر والکر از محققان این پروژه می‌گوید: « پوشش ما می‌تواند بخش مادون قرمز نور خورشید و بخشی کمی از نور مرئی را جذب کند و آن را به گرما تبدیل نماید. این گرما موجب می‌شود تا دمای سطح بین ۳ تا ۴ درصد افزایش یابد که این تفاوت دما مانع از مه گرفتگی می‌شود.»

پاسخ مشکل مه‌گرفتگی در شیشه خودرو، گرما است. هوای گرم در شیشه جلو خودرو از طریق سامانه گرمایشی خودرو تامین می‌شود و برای شیشه‌های عقب نیز شبکه‌ای از سیم‌های نازک وجود دارند که با عبور جریان الکتریکی گرما تولید می‌کنند.

آنچه که محققان سوئیسی مورد استفاده قرار دادند اندکی با این روش فرق دارد، آنها از یک پوشش روئین برای تولید گرما استفاده کردند که منبع گرما، نور خورشید است. این نانوپوشش برای بهبود عملکرد شیشه‌ها و لنزها مناسب است.

معمولا سطوح تیره گرما را جذب می‌کنند اما این گروه سطح شفافی ایجاد کردند که می‌تواند همین اثر را داشته باشد. این اختراع از اسپری‌های ضدمه بهتر است. اسپری‌های ضدمه روی شیشه‌ها با استفاده از ساز و کار تراکم‌سازی عمل می‌کنند. این اسپری‌ها زمانی که دما ناگهان افت کند یا رطوبت به سرعت افزایش یابد، اثربخش هستند.

اما نانوپوششی که این گروه ساختند با استفاده از نانوذرات طلا و اکسید تیتانیوم می‌تواند گرمای نور خورشید را برای ضدمه کردن سطح مورد استفاده قرار دهد. این نانوپوشش می‌تواند چهار برابر سریع‌تر از اسپری‌های ضدمه رایج عمل کند.