در کشور خودمان هم چنین دارویی تولید و مصرف می شود.
داروی سینادوکسوزوم
که آن هم دقیقا همین داروی داکسوروبیسین است که به صورت نانوذرات لیپوزومی درآمده است.

لطفا وقتی خبرهای اینچنینی از محصولات نانوی دنیا منتشر میکنید، به وجود موارد مشابه در کشور خودمان هم اشاره کنید.