چگونه می‌توان واکسن‌های بهینه بر علیه تومور سرطانی تولید کرد؟

اسیدهای نوکلئیک کروی یکی از گزینه‌های مهم برای تولید واکسن بر علیه تومور سرطانی هستند. یافته‌های اخیر نشان داد که تغییر ساختاری این اسیدهای نوکلئیک روی عملکرد آنها تاثیرگذار است بنابراین، می‌توان با بهینه‌سازی ساختار، اثربخشی واکسن را بهبود داد.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه نورث‌وسترن روی اسید‌های نوکلئیک کروی (SNAs) تحقیق می‌کنند تا از آنها برای تحریک سیستم ایمنی بر علیه سرطان استفاده کنند. آنها بعد از انجام بررسی‌های مختلف نشان دادند که اسیدهای نوکلئیک با ترکیب شیمیایی یکسان و شکل مختلف اثرات متفاوتی دارند. این گروه به بررسی SNAs مختلف روی مدل‌های حیوانی پرداختند و در نهایت دریافتند که ساختار SNAs نسبت به دیگر اسیدهای نوکلئیک اثربخشی متفاوتی دارد. واکسن‌های حاوی ساختار مناسب از اسیدنوکلئیک می‌تواند تومور را در ۳۰ درصد از مدل‌های حیوانی کاملا از بین ببرد و نرخ زنده ماندن را در آنها بهبود دهد. همچنین این واکسن مانع از عود مجدد تومور می‌شود.
چاد میرکین از محققان این پروژه می‌گوید: « مشاهدات نشان می‌دهد که ساختار شیمیایی و شکل سه بعدی ترکیبات فعال در تولید واکسن اهمیت زیادی دارد. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا طراحی منطقی برای واکسن‌های حاوی SNAs داشته باشیم و بیشترین پاسخ ایمنی را در بدن بر علیه تومور سرطانی به‌دست آوریم. بهترین راهبرد طراحی واکسن موجب می‌شود تا بتواند درمان بهتری بر علیه سرطان و دیگر بیماری‌ها انجام شود.»
نتایج این پروژه با عنوان Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است.
در ایمنی‌درمانی سرطان، بدن بیمار به‌صورت مصنوعی بر علیه بیماری تحریک می‌شود. اسیدهای نوکلئیک کروی یکی از ترکیبات موثر برای این کار هستند که توسط میرکین ابداع شده‌است. در ابتدا از اسیدهای نوکلئیک خطی استفاده شد و بعد نمونه‌های کروی جایگزین اسیدهای نوکلئیک خطی شدند. در حال حاضر از اسیدهای نوکلئیک کروی با قطر ۵۰ نانومتر استفاده می‌شود که قابلیت وارد شدن به سلول‌های ایمنی بدن را دارا هستند.
در این پروژه موقعیت آنتی‌ژن روی ساختار اکسید نوکلئیک تغییر داده شده تا تاثیر آن روی اثربخشی واکسن بررسی شود. یافته‌های محققان نشان داد که تغییر ساختار موجب تغییر عملکرد واکسن روی سیستم ایمنی بدن می‌شود. بنابراین، می‌توان برای بهینه‌سازی واکسن از طریق دستکاری ساختار اسیدنوکلئیک اقدام کرد.