دستگاهی برای مشخصه‌یابی نانوذرات: ابعاد، پتانسیل ‌زتا، شکل ذرات

دستگاهی برای مشخصه‌یابی نانوذرات: ابعاد، پتانسیل ‌زتا، شکل ذرات

شرکت آنالیتیکا دستگاه تعیین مشخصات برای آنالیز نانوذرات ساخته که می‌توان با استفاده از آن علاوه بر ابعاد نانوذرات و پتانسیل زتا، عوامل مختلفی نظیر شکل هندسی ذرات را نیز به‌دست آورد.

شرکت آنالیتیکا (Analytik) نسل جدید دستگاه مشخصه‌یابی نانوذرات موسوم به Zeta View QUATT را به بازار عرضه کرد. این دستگاه مجهز به میکروسکوپ رهگیری ویدئویی چند طول موجی برای آنالیز سریع ابعاد، غلظت، فلورسانت، تحرک الکتروفورتیکی و بررسی جمعیت نانوذرات منفرد است.

نانوذرات زیستی شامل وسیکول‌های بین‌سلولی، اگزوزم‌ها، ویروس‌ها و ذرات شبه ویروس از جمله حوزه‌های تحقیقاتی در حال رشد سریع در بخش نانوپزشکی و علوم زنده است. با کمک فناوری آنالیز نانوذرات موسوم به NTA، دستگاه Zeta View می‌تواند حرکت براونی هر ذره را در یک ویدئو رهگیری کند.

براساس تفاوت ضریب نفوذ حرکتی ذرات بزرگ و کوچک در یک محیط سیال، دستگاه Zeta View می‌تواند قطر هیدرودینامیکی ذرات را به‌دست آورد. براساس حرکت ذرات در میدان الکتریکی اعمال شده، نرخ بار سطح ذرات (پتانسیل زتا) با استفاده از این روش قابل اندازه‌گیری است. در نتیجه، پارامترهای الگو، نظیر نوسانات شدت، شکل هندسی و شکل ذره به همراه غلظت ذرات با استفاده از این روش قابل اندازه‌گیری خواهد بود.

طراحی Zeta View QUATT به شکلی است که در آن از سه منبع لیزر اضافی استفاده شده است، این دستگاه قادر است برانگیختگی‌های چند طول موجی را انجام دهد. اما در نسخه ZetaView TWIN، همان‌طور که از نام آن پیدا است، دو لیزر اضافه دارد. هر دو مدل فیلترهای خودکاری دارند که تنها با یک کلیک موس در نرم‌افزار فعال می‌شوند و می‌توانند بین مودهای پراش، فلورسانس و همچنین بین لیزرها سوئیچ کنند.

با استفاده از مدل ZetaView NTA یک تا چند فلوروفور یا رنگ مختلف با طیف نشر و برانگیختگی متفاوت می‌توان داشت که این رنگ‌ها برای آنالیز یک نمونه قابل استفاده است. با انجام نوآوری در این دستگاه، زمان انجام آزمون کاهش یافته و مقدار نمونه موردنیاز به حداقل می‌رسد و در عین حال تکرارپذیری آزمون نیز بهبود می‌یابد.