همکاری خودروساز با شرکت نانویی برای استفاده از نانوکامپوزیت

همکاری خودروساز با شرکت نانویی برای استفاده از نانوکامپوزیت

شرکت خودروسازی BAC با همکاری شرکت هایدال از نانوکامپوزیت‌های هایدال برای تقویت بدنه خودروهای شرکت BAC استفاده کرده است.

شرکت هایدال اعلام کرد از کامپوزیت تقویت شده با گرافن این شرکت برای ساخت پنل‌های بدنه خودرو در خودروی جدید BAC Mono R استفاده شده است. شرکت خودروسازی باک (Briggs Automotive Company) همکاری مشترکی با شرکت هایدال و پنتاکسیا آغاز کرده تا با کمک این دو شرکت بدنه سبک برای خودرو BAC Mono R تولید کند. در بدنه این خودرو از کامپوزیت کربنی تقویت شده با گرافن استفاده شده است. در اکتبر ۲۰۱۸، هایدال اعلام کرد که این شرکت گرنت تحقیق و توسعه را از شبکه Niche Vehicle دریافت کرده تا با استفاده از این حمایت مالی اقدام به توسعه کامپوزیت‌های نانویی کند، کامپوزیت‌هایی که قابل استفاده در پنل‌های بدنه خودرو است.

این شرکت خودروسازی با استفاده از نانوکامپوزیت شرکت هایدال اقدام به تولید قطعات و ابزارهایی کرده است. استفاده از این نانوکامپوزیت موجب شده تا ضریب انبساط حرارتی در بدنه خودرو بهبود یابد، عاملی که برای این شرکت خودروسازی مهم بوده و می‌تواند کیفیت و پایداری را افزایش دهد.

کیث برودبنت مدیرعامل شرکت هایدال می‌گوید: «در این پروژه هایدال با بهبود زنجیره تولید موجب شده تا عملکرد مواد در این شرکت خودروسازی ارتقاء یابد. هرچند که تمرکز روی بخش خودروسازی است، دانش و نتایج به‌دست آمده می‌تواند برای تولید ابزارهای مورد استفاده در بازارهای مختلف استفاده شود.»

یان بریج، از مدیران شرکت باک می‌گوید: «باک شرکتی نوآور بوده و اینکه می‌خواهد از گرافن در نسل جدید خودروهای خود استفاده کند نشان‌دهنده این است که این شرکت به دنبال جابه‌جا کردن مرزها در این صنعت است. تولیدکنندگان پیشرو در خودروسازی نقش مهمی در این صنعت داشته و به نوعی مسیرساز برای تولید انبوه به شمار می‌روند. پس از موفقیت اولیه در بخش تحقیق و توسعه با شرکت هایدال و پنتاکسیا ما می‌توانیم مسیر تازه‌ای برای ورود پنل‌های کامپوزیتی تقویت شده با گرافن باز کنیم به طوری که این فناوری به زودی وارد صنعت خودروسازی شود.»