حضور ۱۱۱ شرکت از حوزه‌های مختلف در نمایشگاه فناوری‌نانو

حضور ۱۱۱ شرکت از حوزه‌های مختلف در نمایشگاه فناوری‌نانو

از میان ۱۱۱ شرکت حاضر در نمایشگاه دوازدهم، ۲۵ شرکت از حوزه نانومواد هستند. در واقع بیشترین سهم شرکت‌ها در این دوره، به شرکت‌های نانومواد تعلق دارد.

۱۱۱ شرکت فعال در حوزه فناوری‌نانو در ۱۲ بخش صنعتی مختلف در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو حضور دارند. بیشترین سهم شرکت‌های این دوره به حوزه تولید نانومواد تعلق دارد به طوری که ۲۵ شرکت از میان ۱۱۱ شرکت در نمایشگاه سال جاری در بخش تولید نانومواد فعالیت دارند. تولیدکنندگان تجهیزات ساخت با ۲۲ شرکت در رتبه دوم قرار دارند و با فاصله زیاد در رتبه سوم، شرکت‌های تولیدکننده دستگاه‌های آنالیز و مشخصه‌یابی قرار دارند که با ده شرکت در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو حضور دارند. ۹ شرکت‌ از حوزه نساجی، ۷ شرکت از خدمات تجاری‌سازی، ۷ شرکت از کشاورزی و بسته‌بندی، ۷ شرکت از سلامت و بهداشت و ۷ شرکت از صنعت خودرو در این نمایشگاه شرکت دارند. ۱۷ شرکت نیز ار حوزه‌های آب و محیط‌زیست، رنگ و پوشش، ساختمان و مواد پیشرفته در این دوره حضور دارند.

علاوه‌براین، ۲۵ آزمایشگاه نیز خدمات و توانمندی‌های خود در حوزه فناوری‌نانو را در نمایشگاه دوازدهم ارائه می‌کنند که در این میان ۱۷ آزمایشگاه در پاویون شبکه آزمایشگاهی حضور دارند.

۷ نماینده نیز از دانشگاه‌ها و مراکز رشد در دوازهمین جشنواره فناوری‌نانو حضور داشته که در کنار سه نهاد ترویجی به عرضه توانمندی‌ها و دستاوردهای خود می‌پردازند.
در مجموع تا کنون ۱۸۶ غرفه برای شرکت‌ها، آزمایشگاه‌ها، نهادهای ترویجی، مراکز رشد و ستاد برگزاری این دوره تدارک دیده شده است.

لازم به ذکر است که فضای این دوره از نمایشگاه نسبت به سال گذشته افزایش یافته و علاو‌ه‌بر سالن خلیج‌فارس، سالن ملل نیز میزبان دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو است.

۱۸ الی ۲۱ مهرماه، سالن خلیج‌فارس و سال ملل نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو است.