بررسی امکان استفاده از سلول‌های خون برای حمل دارو

بررسی امکان استفاده از سلول‌های خون برای حمل دارو

یک تیم تحقیقاتی از روسیه و فنلاند با استفاده از انبرک نوری و میکروسکوپ الکترونی به بررسی برهم‌کنش میان سلول‌های خون و نانوذرات می‌پردازند تا اثرات عوامل مختلف را روی سلول‌های قرمز خون دریابند و در نهایت بتوانند از این سلول‌های قرمز خون برای رهایش دارو استفاده کنند.

محققان دانشگاه ملی تحقیقات هسته‌ای در مسکو با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه الو در فنلاند روی برهم‌کنش سلول‌های قرمز خون و استفاده از آن‌ها برای رهایش دارو مطالعاتی انجام دادند تا از نتایج این فناوری در بخش نانوپزشکی استفاده کنند. آن‌ها انتظار دارند که نتایج این پروژه تاثیر شگرفی در بخش رهایش دارو داشته باشد و در نهایت از آن برای توسعه نانوپزشکی استفاده کنند و با کمترین اثر جانبی بتوانند بیماری‌های مختلف را درمان کنند.

ایگو مگلینسکی از محققان این پروژه می‌گوید: «ما از انبرک نوری لیزری و میکروسکوپ الکترونی و فازی در این پروژه استفاده کردیم. انبرک نوری به ما اجازه می‌دهد تا شرایط مناسب برای برهم‌کنش میان سلول‌های خون را ایجاد کنیم، چیزی که در شرایط عادی نمی‌توان آن را انجام داد. این ترکیب روش‌ها به ما اجازه می‌دهد تا تاثیر نانوذرات مختلف را روی سلول‌های خون بررسی کنیم.»

انبرک نوری یک دستگاه به نسبت جدید در دنیای علم است که برای نگه داشتن و حرکت دادن ذرات میکروسکوپی ساخته شده است. آرتور اشکین برای ساخت این دستگاه در سال ۲۰۱۸ جایزه نوبل را دریافت کرد.

نتایج این پروژه در نشریه Scientific Reports به چاپ رسیده است.

این گروه تحقیقاتی با ترکیب دستگاه‌های مختلف به مطالعه برهم‌کنش میان سلول‌های قرمز خون پرداختند تا بتوانند از این سلول‌ها به‌عنوان حامل دارو استفاده کنند. ایده اصلی این است که سلول‌های خون بتوانند دارو را به محل موردنظر منتقل کنند.

تا پیش از این دانشمندان تحقیقاتی روی تاثیر نانوذرات روی سلول‌های قرمز خون انجام نداده بودند تا دریابند که این تاثیر چه پیامدهایی در تولید دارو دارد. محققان این پروژه قصد دارند تا به بررسی خواص گلبول قرمز در حضور نانومواد مختلف و همچنین به بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار این سلول‌ها در محیط‌های مختلف نظیر اعمال امواج الکترومغناطیس بپردازند. دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که نتایج این پروژه برای حوزه ایمنی‌درمان و ایجاد خون مصنوعی نیز مفید باشد.