استیج، فضایی متفاوت در دوازدهمین جشنواره فناوری نانو

استیج، فضایی متفاوت در دوازدهمین جشنواره فناوری نانو

یکی از برنامه‌های جدید این دوره از جشنواره فناوری‌نانو، رویداد نانوگپ است که در آن برنامه‌ها متنوع و متعددی ارائه می‌شود که شرکت در این برنامه‌ها برای بازدیدکنندگان رایگان است.

نانوگپ یکی از برنامه‌های دوازدهمین جشنواره فناوری نانو است که در آن برنامه‌های متنوعی برای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به حوزه کسب‌وکار ارائه می‌شود. نانوگپ با هدف ایجاد فضای تعاملی برای برگزاری رویدادهایی چون Bizgap برای مرور ۲ داستان شکست و موفقیت شرکت اسنپ و پیام‌آوران نانوفناوری فردانگر، برگزاری ارائه نیازهای فناورانه (Reverse Pitch) صنایع متفاوت کشور از جمله ایزوگام شرق، عالیس، رنگ ارکیده و کاشی فیروزه وغیره، معرفی دفاتر صادراتی ستاد، برگزاری دوره‌های عمومی چگونه صادراتی شویم و معرفی برنامه ها و دستاوردهای ستاد است.

شرکت در برنامه‌های استیج برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.