برگزاری نشست تخصصی ارائه ظرفیت‌های فناوری نانو در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری

برگزاری نشست تخصصی ارائه ظرفیت‌های فناوری نانو در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری

شبکه تبادل فناوری قصد دارد نشست تخصصی- مدیریتی ارائه ظرفیت‌ها و فرصت‌های استفاده از فناوری نانو در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری را شنبه ۲۰ مهر ماه ۹۸ در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو برگزار کند.

در این نشست ۹ تشکل فعال در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری حضور دارند که از مدیران و افراد صاحب‌نظر در تشکل‌های این حوزه دعوت به عمل آمده است. در این نشست هدف، معرفی ظرفیت‌های فناوری نانو و ایجاد تعامل بیشتر و بهتر با تشکل‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری است.
پیش از این در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروی نشستی برگزار نشده و این اولین نشست تخصصی در حوزه به کارگیری فناوری‌نانو در این صنایع است.

لازم به ذکر است این نشست با حضور دکتر سعید سرکار، دکتر علی نجیمی و دکتر اشراقی از گروه صنایع غذایی و کشاورزی برگزار خواهد شد و دکتر سرکار برنامه‌هایی که ستاد برای صنایع غذایی، کشاورزی و دامپروری دارد و همچنین فناوری‌هایی که تا کنون توسعه یافته و قابل استفاده در این صنایع است را ارائه می‌دهند.