سلام
از این بند آورنده پپتیدی در بیماران خونی مانند گلانزمن که بینی خونریزی میکند و حتما باید پلاکت دریافت کنند. میشه استفاده کرد؟ ممنون