ثبت پتنتی در حوزه نانومواد مورد استفاده در باتری

ثبت پتنتی در حوزه نانومواد مورد استفاده در باتری

شرکت نانووان موفق به ثبت پتنت جدیدی در USPTO شده است. این پتنت مربوط به فناوری ساخت مواد برای کاتد به‌منظور بهبود عملکرد باتری است.

استفان کمپبل، از مدیران شرکت نانووان متریالز (Nano One Materials) اعلام کرد، این شرکت موفق به ثبت پتنتی با شماره ۱۰۴۴۶۸۳۵ در دفتر اختراعات آمریکا شده‌است. این پتنت مربوط به فناوری ساخت مواد برای کاتد به‌منظور بهبود عملکرد باتری است.

کمپبل می‌گوید: «این پتنت دستاوردهای جهانی ما را کامل می‌کند و از مالکیت معنوی شرکت نانووان در حوزه باتری حفاظت می‌کند. خواص سطحی مواد کاتدی تک‌بلوری ارائه شده در این پتنت موجب می‌شود تا خواص مهم باتری بهبود یابد، در نتیجه زمان شارژ شدن کوتاه شده، طول عمر باتری افزایش یافته و ظرفیت باتری بیشتر می‌شود. بهبود این خواص با استفاده از نوآوری در شرکت نانووان برای شرکاء راهبردی ما اهمیت زیادی دارد.»

در فناوری‌ نانووان به جای خوشه‌های بزرگ از ذرات منفرد استفاده شده است که این کار موجب می‌شود تا با شارژ متناوب باتری، ساختار آن دچار زوال نشده و ترک روی آن ایجاد نشود. این بهبودها موجب افزایش دوام مواد کاتدی می‌شود. نانووان با استفاده از فناوری‌های تولید نوآورانه اقدام به تولید این مواد کرده است. این فناوری‌ها در کشورهای آمریکا، کانادا، تایوان، چین، ژاپن و کره‌جنوبی به ثبت رسیده است.

ژورف گای از مدیران شرکت نانووان می‌گوید: «پتنت‌های نانووان چندوجهی هستند. ثبت برخی پتنت‌های مربوط به فرآیند، اختصاصی بوده و برخی به اصلاح مواد کاتدی با نانوبلورها در این فرآیندها مرتبط هستند. برای شرکاء راهبردی نانووان اهمیت زیادی دارد که پتنت‌های ثبت شده روی باتری‌های با خواص بهبود یافته متمرکز هستند، باتری‌هایی که با استفاده از مواد اختصاصی نانووان ارتقاء پیدا کرده‌اند.»

شرکت نانووان برنامه توسعه مواد کاتدی را با هدف بهبود کارایی و ایمنی باتری‌ها دنبال می‌کند؛ از این رو موادی به بازار عرضه نموده که مانع از واکنش‌های شیمیایی جانبی در باتری می‌شوند. این مواد موجب ارتقاء کیفیت باتری شده و مسیر استفاده از این باتری‌ها در خودروهای الکتریکی هموار می‌شود.