بیست کشور برتر در تولید علوم نانو در سال ۲۰۱۹

بیست کشور برتر در تولید علوم نانو در سال ۲۰۱۹

بیش از ۴۰ درصد از مقالات نانو جهان در سال ۲۰۱۹ را محققان چینی منتشر کردند. امریکا، هند و ایران به ترتیب با ۱۳/۵، ۸/۵ و ۶درصد در رده بعدی قرار دارند.

بنا بر گزارش استت نانو از حدود ۱۷۸۰۰۰ مقاله نانو که در سال ۲۰۱۹ در مجلات JCR) Journal Citation Reports) نمایه شده، در حدود ۷۴۰۰۰ مقاله سهم محققان چینی است. نیروی انسانی فراوان، وجود مراکز متعدد دانشگاهی و تحقیقاتی و البته توجه ویژه به فناروی نانو سبب شده که چین در دهه گذشته در رتبه اول این شاخص قرار بگیرد. این تعداد مقاله بیش از ۱۶ درصد از کل مقالات چین در این سال را تشکیل می‌دهد. بعد از چین، آمریکا با حدود ۲۴۰۰۰ مقاله در رده دوم قرار دارد. هند، ایران و کره جنوبی هم کشورهای بعدی این رده‌بندی هستند.

رتبه کشور ۲۰۱۹ سهم مقالات نانو از کل مقالات ( درصد)
۱ China ۷۴,۳۸۷ ۱۶٫۱۷
۲ USA ۲۳,۹۹۹ ۵٫۴۷
۳ India ۱۵,۰۸۳ ۱۶٫۴۵
۴ Iran ۱۰,۴۹۴ ۲۱٫۲۲
۵ South Korea ۹,۴۳۱ ۱۴٫۳۱
۶ Germany ۸,۴۴۶ ۷٫۱۲
۷ Japan ۷,۴۲۹ ۸٫۵۸
۸ UK ۵,۶۸۲ ۴٫۶۶
۹ France ۵,۴۶۵ ۷٫۱۷
۱۰ Russia ۵,۳۹۲ ۱۰٫۵۲
۱۱ Australia ۴,۶۳۲ ۶٫۱۷
۱۲ Spain ۴,۵۵۴ ۶٫۴۵
۱۳ Italy ۴,۲۵۳ ۵٫۶۸
۱۴ Canada ۳,۷۵۶ ۴٫۸۵
۱۵ Saudi Arabia ۳,۵۱۹ ۱۶٫۹۲
۱۶ Brazil ۳,۳۴۵ ۵٫۴۹
۱۷ Turkey ۲,۹۵۹ ۷٫۳۶
۱۸ Taiwan ۲,۹۴۳ ۱۱٫۰۶
۱۹ Egypt ۲,۷۲۶ ۱۴٫۹
۲۰ Poland ۲,۶۶۱ ۸/۱۱

جدول بالا، ۲۰ کشور برتر در تولید علوم نانو را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. علاوه بر تعداد مقالات نانو سهم مقالات نانو از کل مقالات آن کشور هم به عنوان معیاری از میزان توجه و اولویت به انتشار علوم نانو در جدول ذکر شده که ایران، عربستان و هند به ترتیب بیشترین مقدار را در این شاخص دارند.

این داده‌ها توسط استت نانو با استفاده از یک عبارت جستجوی مختص فناوری نانو از پایگاه اطلاعات Web of Science به طور ماهانه جستجو و منتشر می‌شوند.