حسگری برای تشخیص نشانگرهای بیماری در بازدم بیمار

یک گروه تحقیقات بین‌المللی با استفاده از فیلم‌های حاوی نانولوله‌های کربنی موفق به ساخت حسگری شدند که می‌تواند نشانگرهای بیماری را در بازدم بیمار تشخیص دهد.

پژوهشگران روسی و ایتالیایی حسگر بسیار کوچکی ساختند که می‌تواند عملکرد بینی را تقلید کند. این دستگاه که یک بینی الکترونیکی است می‌تواند هوای دم‌وبازدم را تحلیل کرده و همچنین آسیب‌های وارد شده به دستگاه تنفسی و اندام‌ها را تشخیص دهد.

در طول آزمایش‌ها، این دستگاه موفق شده تا با دقت بالایی، بیماری انسداد مزمن ریوی موسوم به COPD را شناسایی کند که یک بیماری التهابی دستگاه تنفسی بوده و در هنگام آلودگی به ویروس کووید ۱۹ عوارض آن افزایش می‌یابد.

COPD در مخاط برونشیول‌ها در پاسخ به عوامل خارجی بیماری‌زا ایجاد شده و منجر به تغییر منفی در عملکرد دستگاه‌های تنفسی می‌شود.

فرد مبتلا به این بیماری نمی‌تواند اکسیژن لازم را دریافت کند چرا که جریان هوای استنشاقی محدود می‌شود. این بیماری باید به سرعت درمان شود چرا که به ناتوانی بدن منجر می‌شود.

این سیستم براساس نانولوله‌های کربنی اصلاح شده، طراحی شده است. در این بینی الکترونیکی از نانولوله‌های کربنی به‌صورت فیلم‌های رسانای انعطاف‌پذیر استفاده می‌شود.

آلبرت نصیبولین، استاد موسسه اسکوکلوو می‌گوید: «نانولوله‌های کربنی که با روش رسوب شیمیایی از فاز بخار تولید می‌شوند به‌صورت فیلم نازک و شفاف تهیه شده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. این فناوری تکرارپذیری بالایی داشته و به آسانی مقیاس‌پذیر می‌شود و استفاده از فیلم‌های نانولوله‌ها را در هر سطحی امکان‌پذیر می‌کند.»

در این پروژه، اثربخشی این حسگر روی ۱۲ بیمار مبتلا به COPD و ۹ فرد سلام به‌صورت آزمون بالینی مورد آزمایش قرار گرفته است. نمونه‌برداری از تنفس درون کیسه‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف از جنس پلی‌تترا فلورواتیلن انجام شد و این حسگر به بررسی هوای داخل کیسه‌ها پرداخت. تماس سه دقیقه‌ای این حسگر با هوای موجود در کیسه‌ها برای ارائه نتیجه کافی بود.

این حسگر که با پشتیبانی مالی بنیاد علوم روسیه تولید شده با موفقیت، میزان افزایش غلظت برخی مولکول‌ها در هوای بازدم را تشخیص داد که این کار با حساسیت بالایی صورت گرفت.

بنابراین، می‌توان گفت که این حسگر می‌تواند با اندازه‌گیری برخی مولکول‌ها که نشانگر بیماری‌هایی نظیر سرطان ریه هستند در تشخیص بیماری‌ها موثر باشد.