ابزاری برای تقسیم یک سی‌سی آب میان یک میلیارد نفر!

گاهی لازم است مقدار بسیار کمی از یک دارو به یک سلول تزریق شود تا عکس‌العمل سلول در برابر دارو و یافتن غلظت مناسب دارو برای یک سلول مشخص شود. برای این کار، محققان هلندی ابزاری ساختند که قادر به جابه‌جایی سیالات در مقیاس یک پیکولیتر است.

محققان دانشگاه صنعتی دلفت در هلند، میکروپیپتی ساختند که با استفاده از آن می‌توان سیالات را در مقیاس پیکولیتر دستکاری کرد. با این فناوری می‌توان علاوه‌بر برداشتن مقادیر کم از سیال، غلظت ذرات داخل سیال را نیز کنترل نمود.

این ابزار جدید مسیر تازه‌ای برای استفاده در بخش زیست‌شناسی سلولی و شیمی باز می‌کند. تصور کنید که بتوان یک سلول را با دقت بالایی دستکاری کرد. برای مثال، به این سلول غلظت مشخصی از دارو را تزریق نمود و سپس به مطالعه این موضوع پرداخت که چه میزان از دارو برای محافظت سلول در برابر ویروس و عفونت کافی است.

الونور ورلیندن، مورالی گاتکسار و اورس استافر نتایج یافته‌های خود را در نشریه Nanoscale به چاپ رساندند.

واکنش‌های زیست‌شیمیایی در بیشتر فرایندهای درون سلول‌های زنده رخ می‌دهند بنابراین، بسیار مهم است که ابزار برای تزریق کنترل شده دوز مشخصی از معرف‌ها به داخل سلول داشت.

این دستگاه می‌تواند مقادیر بسیار کم از سیال در حد یک پیکولیتر را دستکاری کند که برای واکنش‌های داخل سلولی این موضوع اهمیت زیادی دارد. واکنش‌های زیست‌شیمیایی اغلب نیاز به مقادیر زیادی از مواد شیمیایی گران‌قیمت دارند در نتیجه این واکنش‌ها پرهزینه بوده و با کاهش مصرف مواد شیمیایی هزینه کار کم می‌شود.

در مقاله‌ای که محققان به چاپ رساندند نشان دادند که چگونه از کانتالیور دستگاه AFM به‌عنوان یک ابزار میکروسیالی برای دستکاری حجم پیکولیتری از سیال استفاده می‌شود.

هر کانال میکروسیالی به یک مخزن جداگانه متصل است و محل خروج سیال در یک نقطه واحد روی کانتالیور است. با کنترل فشار روی مخزن می‌توان حجم‌های مختلف از سیال را برداشت. غلظت سیال را می‌توان با ترکیب دو مایع داخل کانال‌ها با نسبت مشخص، تنظیم کرد.

تعادل ظریف میان انتشار مواد و سیالات موجب می‌شود که بتوان دوز سیال و غلظت مواد را به راحتی تنظیم کرد.