دهمین مسابقه ملی نانو، زمستان سال جاری برگزار خواهد شد

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از اسفندماه ۱۳۹۸ و نبود برنامه مشخص برای بازگشایی این مراکز در آینده نزدیک، دهمین مسابقه ملی نانو در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد.

 برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در تیرماه ۱۳۹۹ و مدتی پس از امتحانات پایان‌ترم دانشگاهی به‌صورت حضوری و در یک مرحله تنظیم شده بود؛ اما شیوع بیماری کرونا موجب تعطیلی تمامی مراکز آموزش عالی کشور از اسفندماه سال گذشته و تداوم این تعطیلات تا به امروز شده است.

همچنین عدم تصمیم قطعی برای بازگشایی دانشگاه‌ها و برگزاری امتحانات پایان‌ترم به‌صورت حضوری و یا غیرحضوری از سوی وزارت علوم موجب بروز عدم قطعیت در رابطه با زمان برگزاری امتحانات دانشگاهی شده است و این امکان وجود دارد که امتحانات دانشگاهی تا اواخر تابستان به تعویق بیفتد. با عنایت به آیین‌نامه برگزاری مسابقه ملی نانو مبنی بر برگزاری مسابقه به‌صورت حضوری و پس از امتحانات دانشگاهی، امکان برگزاری مسابقه در تابستان سال جاری متصور نیست.

ازاین‌رو، با توجه به لزوم اختصاص زمان کافی به داوطلبان جهت آمادگی برای دهمین مسابقه ملی فناوری نانو و مطالعه منابع اعلامی و همچنین هماهنگی لازم برای برگزاری مسابقه با رعایت مسائل بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در حوزه‌های آزمون، این مسابقه در زمستان سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است زمان دقیق مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد. برنامه‌ریزی برای زمان دقیق مسابقه به نحوی خواهد بود که هیچ‌گونه تداخلی با برنامه امتحانات دانشگاهی داوطلبان نداشته باشد.

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که خواهان شرکت در دهمین مسابقه ملی نانو هستند، توجه داشته باشند که مبنای محاسبه زمانی جهت عدم سپری شدن بیش از دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی همان ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ خواهد بود.