نانوابزاری برای تشخیص ویروس کووید-۱۹

با ایجاد تراشه‌ای حاوی غشا سلول‌های انسانی، محققان ابزاری ساختند که می‌توان از آن برای سنجش اثربخشی گزینه‌های احتمالی دارو برای مقابله با ویروس کرونا استفاده کرد.

شناسایی ویروس‌‌ها به تشخیص سریع بیماری کمک می‌کند و با شیوع ویروس کرونا این موضوع اهمیت زیادی پیدا کرده است.

برای نیل به این هدف محققان تراشه‌ای ساختند که روی آن غشا سلول‌های انسانی، باکتریایی و حتی گیاهی قابل‌استفاده بوده و می‌توان از آن برای تشخیص اثربخشی انواع مواد دارویی استفاده کرد.

این تراشه برای ارزیابی برهمکنش میان عوامل ایجاد کننده عفونت و همچنین داروها با سلول‌ها ساخته شده است که این ویژگی موجب شده تا این تراشه برای مطالعات دارویی بسیار ایدئال باشد.

از این رو محققان معتقدند که این فناوری پتانسیل بالایی برای سنجش و ارزیابی داروهای ضدکرونا دارد. در این پروژه محققان دانشگاه کمبریج با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه کرنل و استنفورد همکاری داشتند.

این گروه تحقیقاتی معتقدند که این دستگاه می‌تواند میزبان انواع سلول‌های انسانی یا باکتریایی باشد و حتی دیواره سلول‌های گیاهی را نیز می‌توان روی این تراشه قرار داد. این ابزار به گونه‌ای ساخته شده است که هم عملکرد غشا سلولی را تقلید کند و هم قادر به رصد فعالیت‌ کانال‌های یونی باشد، دسته‌ای از پروتئین‌های سلول‌های انسانی که بیش از ۶۰ درصد از داروها آن‌ها را هدف قرار می‌دهند. در این ابزار از یک تراشه الکترونیکی استفاده شده که می‌تواند تغییرات غشا سلولی استخراج شده از سلول را رصد کند و با این کار امکان مطالعه برهمکنش سلول با دنیای بیرون فراهم می‌شود.

این تراشه مجهز به ترانزیستورها و الکترودهای پلیمری بوده که هدایت الکتریکی دارند. برای تولید این تراشه، پژوهشگران دانشگاه کرنل ابتدا فرایند تولید غشا از سلول‌های زنده را به دست آوردند. سپس با همکاری محققانی از دانشگاه کمبریج اقدام به ترکیب این غشاها با الکترودهای پلیمری کردند به طوری که عملکرد غشا دستخوش تغییر نشود.

این پلیمرها که امکان عبور آب را دارند، یک محیط طبیعی ایجاد می‌کنند که به محققان اجازه مطالعه روی عملکرد غشاها را می‌دهد.

این ابزار در حد سلول‌های انسانی کوچک است و می‌توان به سادگی آن را به صورت آرایه‌هایی تولید کرد و در نتیجه انواع مختلف آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها را انجام داد.
در حال حاضر دارپا سرمایه‌گذاری مضاعفی روی این پروژه انجام داده است تا اثربخش این فناوری در مطالعات یافتن گزینه‌های دارویی مناسب برای درمان کووید-۱۹ بررسی شود.

آن‌ها قصد دارند تا ترکیباتی که قادرند به غشا سلولی ویروس کووید -۱۹ اثر کنند را با این فناوری موردآزمایش قرار دهند.

نتایج این پروژه در نشریه Langmuir و ACS Nano به چاپ رسیده است.