نتایج موفقیت‌آمیز نانوواکسن ضدکرونا روی چند داوطلب

شرکت مدرنا، فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن ضدکرونای خود را به اتمام رسانده است و در حال ثبت‌نام برای فاز دوم کارآزمایی است. نتایجی که تاکنون به‌دست آمده موفقیت‌آمیز بوده است.

واکسن mRNA شرکت مدرنا (Moderna) که برای مقابله با ویروس SARS-CoV-2 طراحی و ساخته شده است موجب پاسخ ایمنی بدن داوطلبان بالغ و سالم شده است.

لیزا جکسن و همکارانش اعلام کردند، شرکت‌کنندگانی که در آزمایش واکسن ضدکرونا بالاترین دوز واکسن را دریافتند، پاسخ آنتی‌بادی بالاتری نیز از خود نشان دادند.

mRNA-1273 واکسنی است که شرکت مدرنا برای مقابله با ویروس SARS-CoV-2 تولید کرده است که مبتنی بر mRNA اصلاح شده با نوکلئوزیدها بوده که درون یک نانوذره لیپیدی محاط شده است.

این mRNA گلیکوپروتئین اسپایک سطح ویروس SARS-CoV-2 را رمزگذاری می‌کند، پروتئینی که می‌تواند به سلول میزبان متصل شده و باعث ورود ویروس به بدن میزبان شود.

با تزریق این واکسن حاوی mRNA، رشته‌های mRNA وارد سلول بدن میزبان شده و موجب بیان پروتئین ویروس در سلول‌های میزبان می‌شود که با این کار سیستم ایمنی بدن تحریک شده و پاسخ می‌دهد. انتظار می‌رود این روش موثرتر از حالتی باشد که نسخه سنتز شده پروتئین اسپایک به بدن میزبان تزریق شود.

البته این واکسن هنوز در مرحله آزمایش بوده و هنوز هیچ واکسن حاوی mRNA نتوانسته مجوزهای لازم را برای تولید دریافت کند. با این وجود، شرکت مدرنا در حال تکمیل ثبت‌نام برای انجام فاز دوم کارآزمایی بالینی است. این شرکت‌ برنامه‌ای نیز برای مرحله سوم کارآزمایی بالینی دارد.

فاز اول کارآزمایی بالینی شامل افراد بزرگسال از ۱۸ تا ۵۵ سال بود. در هر گروه ۱۵ شرکت‌کننده حضور داشتند که هر کدام واکسن را دریافت کردند. از آنجایی که تنها دو ماه از تزریق این واکسن‌ها گذشته است، هنوز مشخص نیست که چه مدت آنتی‌بادی در بدن فرد باقی می‌ماند و چه مدت توانایی خنثی کردن ویروس SARS-CoV-2 را دارد.

در مورد کسانی که یک دوز از واکسن را دریافت کرده ‌بودند، کمتر از نیمی از افراد پاسخ ایمنی نسبت به ویروس SARS-CoV-2 از خود نشان دادند، اما زمانی که دوز دوم واکسن تزریق شد، تمام شرکت‌کنندگان پاسخ ایمنی در برابر این ویروس نشان دادند.