سرمایه‌گذاری برای توسعه میکروسکوپ رامان تقویت شده با نانو

برای تجاری‌سازی میکروسکوپ روبشی رامان که در آن از گرافن استفاده شده است، شرکت فرونتیر سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار پوندی انجام داده است.

شرکت فرونتیر (Frontier) اعلام کرد که این شرکت ۲۵۰ هزار پوند برای تجاری‌سازی میکروسکوپ روبشی رامان مجهز به گرافن سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این بودجه در اختیار شرکت کمبریج رامان ایمیجینگ (Cambridge Raman Imaging) قرار می‌گیرد.

کمبریج رامان یکی از شرکت‌های انشعاب یافته از دانشگاه کمبریج بوده که با همکاری یک شرکت ایتالیایی روی توسعه این میکروسکوپ کار می‌کند.

این سرمایه‌گذاری برای پشتیبانی از توسعه فناوری لیزرهای بسیار سریع مبتنی بر گرافن صرف خواهد شد، لیزرهایی که در میکروسکوپ تشخیصی برای رهگیری تومور سرطانی قابل استفاده است.

این میکروسکوپ تصاویر دیجیتال زنده از نمونه‌های بافت با استفاده از طیف‌سنجی رامان ایجاد می‌کند تا با آن بتوان میان بافت سالم و بیمار تمایز ایجاد کرد و همچنین پاسخ سلول‌ها به درمان‌های دارویی را رصد نمود. این کار به جراحان اجازه می‌دهد تا ببینند که آیا بافت سرطانی را به‌صورت کامل برداشته‌اند یا نه.

شرکت فرونتیر که ۳۳ درصد از سهام شرکت کمبریج رامان را در اختیار دارد می‌گوید این فناوری به قدری کوچک است که می‌توان از آن در فضاهای بیمارستانی استفاده کرد. همچنین این فناوری به پزشکان کمک می‌کند تا زمان لازم برای تجزیه‌وتحلیل را کاهش دهند. در حال حاضر، برای بررسی تومور باید نمونه‌برداری انجام شده و در ادامه نمونه به آزمایشگاه ارسال شود.

از کاربردهای آتی این میکروسکوپ می‌توان به توانایی اسکن سیالات بدن به‌منظور تشخیص پاتوژن‌ها و سلول‌های تومور سرطانی اشاره کرد. همچنین این میکروسکوپ می‌تواند نیمه‌هادی‌ها و پروتئین‌ها را تصویربرداری کند.