ثبت اختراعی برای ساخت دستگاه مطالعه آئروسل‌ها

محققان دستگاهی برای مطالعه و رصد آئروسل‌ها ساختند که از آن می‌توان برای مطالعه نقش نانوذرات در تغییرات آب‌وهوا استفاده کرد. فناوری ساخت این دستگاه در قالب پتنتی در حال ثبت است.

یک فیزیک‌دان در آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا موفق به ابداع روشی شده که با استفاده آن می‌توان ذرات آئروسل در زمان واقعی را اندازه‌گیری کرد.

جیک فونتانا و همکارانش نتایج این یافته‌های خود را در قالب پتنتی آماده کرده و در حال ثبت این پتنت هستند. فونتانا می‌گوید: «ما ابزاری ساختیم که به‌طور موثر ذرات معلق در مقیاس نانومتری ایجاد می‌کند، از آنجایی که این ذرات پلاسمونیک هستند، می‌توانیم آن‌ها را در زمان واقعی مشاهده کنیم. این دستاورد مسیر تازه‌ای ایجاد می‌کند تا بتوان گازهای نانوذره‌ای را با استفاده از یک دستگاه رومیزی موردمطالعه قرار داد.»

مواد پلاسمونیک نظیر طلا، نقره و پلاتین حاوی الکترون‌های نوسانگری هستند که با نور برهم‌کنش قوی دارند. هنرمندان قرن‌هاست که از پلاسمونیک استفاده می‌کنند بدون این که به خوبی آن را بشناسند.

فونتانا و همکارانش قبلا روی مواد پلاسمونیک در فاز مایع یا روی سطوح جامد دو بعدی کار می‌کردند، اما تبدیل آن‌ها به گازهای پایدار و هموژن بسیار جدید است.

فونتانا می‌گوید: «دیدن ذرات ریز در آئروسل به‌صورت زنده بسیار دشوار است زیرا این ذرات تمایل کمی برای برهم‌کنش با نور دارند و از نظر اندازه و ترکیب شیمیایی یکنواخت هستند. اکنون با این روش ما می‌توانیم برهم‌کنش آن‌ها را محیط اطراف مشاهده کنیم. ما می‌توانیم ببینیم که چگونه آن‌ها روی تشکیل ابر، همرفت و دیگر کاربردهای حسگری تاثیر می‌گذارند.»

این گروه تحقیقاتی در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه آئروسل‌ها روی آب‌وهوا اثر می‌گذارند. در مقاله‌ای که این گروه منتشر کردند نشان دادند که چگونه آئروسل‌ها با صاعقه و طوفان در ارتباط است.

علاوه‌بر کاربردهای هواشناسی، در چگونگی رفتار ذرات در ابعاد نانومتری می‌تواند در تحقیقات پزشکی و میکروالکترونیک تاثیرگذار باشد.

ثبت اختراع مربوط به فناوری دستگاه مشخصه‌یابی آئروسل‌ها با شماره ۱۱۰۳۲۶-US3 در حال انجام است و بودجه این پروژه توسط دفتر تحقیقات دریایی تامین شده است.