راهنمایی برای کسب گرنت تحقیقات دانشگاهی یا فعالیت استارتاپی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ کارگاه آموزشی با موضوع راهنمایی برای دریافت گرنت به‌منظور تحقیقات دانشگاهی یا فعالیت‌های استارتاپی برگزار می‌شود.

در راستای برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی آنلاین بیان تجارت در اخذ گرنت‌های بین‌المللی، حامد صادقی روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ کارگاه اموزشی با موضوع راهنمایی برای دریافت گرنت به منظور تحقیقات دانشگاهی یا فعالیت‌های استارتاپی برگزار می‌کند.

در این کارگاه به موضوعاتی نظیر معرفی فاندهای ملی هلند و اروپا برای تحقیقات دانشگاهی و استارتاپی، معیارهای مهم برای دریافت گرنت، بررسی‌های اثرات اجتماعی و صنعتی، اهمیت همکاری با موسسه‌ها و صنایع در حوزه گرنت‌ها پرداخته می‌شود.

آخرین مهلت ثبت‌نام، ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ است. به شرکت‌کنندگان در این کارگاه از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو، گواهینامه حضور آنلاین اعطا می شود.