قرنطینه‌ سلول‌های سرطانی برای جلوگیری از ورود آذوقه به آن!

سلول‌های سرطانی به شدت به مس نیاز دارند تا سریع رشد کنند، محققان نانوذراتی ساختند که می‌تواند مانع از ورود مس به سلول‌های سرطانی شود و با این کار سلول سرطانی از بین می‌رود. این نانوذرات در محیط آزمایشگاهی توانسته‌اند سلول‌های سرطانی را نابود کنند.

سرطان یکی از بیماری‌های خطرناکی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در حال حاضر تحقیقات گسترده‌ای برای مقابله با این بیماری در جهان در حال انجام است.

به تازگی محققان یک نانوذره مهندسی شده ارائه کرده‌اند که می‌تواند سلول‌های سرطانی مهاجم را از بین ببرد. این اولین باری است که محققان از ذره تخلیه‌کننده مس استفاده می‌کنند که به‌نظر می‌رسد به سلول‌های سالم آسیبی نمی‌رساند. این تیم اطمینان دارد که این فناوری می‌تواند نقطه شروع داروهای جدید، ایمن و موثر باشد.

ویژگی مشترک سرطان‌های پستان این است که بیشتر از سلول‌های سالم به مس وابسته هستند. از آنجا که این سرطان‌های تهاجمی خیلی سریع رشد می‌کنند، به انرژی زیادی نیاز دارند که توسط میتوکندری، نیروگاه‌های سلول تامین می‌شود. میتوکندری نمی‌تواند بدون مس فعالیت کند زیرا این عنصر برای زنجیره انتقال الکترون که تولید آدنوزین تری فسفات (ATP)، واحد انرژی سلول را بر عهده دارد، حیاتی است.

این نانوذرات که محققان برای مقابله با سرطان طراحی کرده‌اند دارای سه ویژگی اصلی هستند. اول این که یک قطعه تخلیه‌کننده مس داشته و از این بخش به مس متصل می‌شود، از یک پوشش برای تثبیت ذره برخوردار است و یک ماتریس پلیمری نیز دارد که با ویژگی‌های نوری خود تشخیص پلیمر را در بدن آسان می‌کند.

این تیم تحقیقاتی در قدم بعد نانوذرات را به موش‌های مبتلا به سرطان تزریق و تأثیر آن را تجزیه و تحلیل کردند. آن‌ها دریافتند که میتوکندری در سلول‌های سرطانی تحت درمان با نانوذره، به خطر افتاده است در واقع این نانوذرات روی میتوکندری‌های سلول‌ها اثربخش بوده است. در این روش درمانی، فرآیند مدیریت آنزیم‌های کلیدی که مس را به میتوکندری سلول‌های سرطانی می‌رساند، مختلف می‌شود و ارسال مس و تولید انرژی در این سلول‌ها با مشکل روبرو شده و این امر منجر به مرگ سلول می‌شود.