استفاده از لباس احرام نانویی در حج ۲۰۲۱

در حج سال ۲۰۲۱ از لباس‌های احرامی استفاده شده بود که حاوی نانوالیاف نقره بودند. این لباس‌های احرام موجب مراقبت بیشتر حجاج در برابر عوامل بیماری‌زا می‌شوند.

براساس اخبار منتشر شده، در حج سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی از قابلیت‌های فنی حوزه فناوری‌ نانو برای ارائه خدمات نوآورانه و با کیفیت بالا، برای تسهیل عملکرد مناسک زائران استفاده می‌شود.

این کشور از لباس احرام نانویی استفاده می‌کند، لباس احرام یک پوشش سفید دو تکه‌ای از پارچه سفید دوخته نشده است که یکی آزار نام دارد و از ناف تا زانو را می‌پوشاند و دیگری رداء که بر دوش انداخته می‌شود. در لباس احرامی که در حج ۲۰۲۱ به کار رفته، از نانوالیاف نقره استفاده شده‌ است.

نانوالیاف نقره، توسط مخترع سعودی حمد بن‌ علی آل یامی، ساخته شده که برای دومین سال متوالی در فصل حج استفاده می‌شود. این لباس احرام با پارچه پنبه‌ای ایجاد شده که از تولید مثل باکتری‌ها جلوگیری می‌کند و اقدامات پیشگیرانه برای ایمنی زائران را افزایش می‌دهد و از این منظر با لباس‌‌های احرام پیشین متمایز است.

ایده لباس نانو احرام به بیش از سه سال قبل باز می‌گردد زمانی که نیاز به این نوع لباس با هدف محدود کردن انتقال عفونت در زائران احساس شد. با توجه به مدت زمان متفاوت مناسک و نیاز به پوشیدن لباس احرام هنگام انجام مراسم و همچنین نیاز به افزایش سطح مراقبت شخصی چنین لباسی می‌تواند بسیار مفید باشد.

حمدبن‌علی آل یامی توضیح داد که استفاده از نانوالیاف نقره در پارچه احرام نشات گرفته از این واقعیت است که این فلز در گذشته به‌عنوان داروی ضدعفونی‌کننده برای زخم‌ها در پزشکی و هنگام قرار دادن در مسیرآب به‌عنوان یک تصفیه‌کننده مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آل یامی گفت: «نقره در سطح جهان برای استریل کردن ابزارهای جراحی، لباس پزشکان و تیم‌های پزشکی در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود و از اینجا ایده استفاده از این فناوری در ساخت لباس احرام شکل گرفت. آنچه بیشتر من را تشویق کرد این بود که متولیان حج، در سال ۲۰۰۸ آزمایشی را انجام داده بودند که در آن از مواد نانویی برای ساخت مواد ضدباکتری، ضدقارچ و ضدویروس برای تمیزکردن فرش‌ها استفاده شده بود. این آزمایش اثربخشی بالایی را نشان داده بود.