طراحی نانوسامانه‌ای برای هدفگیری موثر عفونت قارچی

سیستمی با قابلیت تبدیل میکرو به نانوذرات آلبومین برای تحویل دارویی هدفمند به‌منظور مقابله با عفونت‌های پیچیده قارچی طراحی و ساخته شد.

Cryptococcus neoformansis به‌عنوان یک قارچ بیماری‌زای معمولی انسان، یک عامل بیماری‌زای مهاجم تهدید‌کننده زندگی است که در سراسر جهان پخش می‌شود و سالانه حدود ۷۰۰۰۰۰ نفر را به کام مرگ می‌کشد. بیماری کریپتوکوکوس نه تنها یک عفونت با نارسایی چند عضو است، بلکه بقای درون سلولی و تکثیر خارج سلولی این قارچ نیز نقش مهمی در پاتوژنز عفونت C. neoformans ایفا می‌کند. برای درمان این بیماری، تجمع مناسب داروها در اندام‌ها و سلول‌های هدف مشکل است و برای درمان این عفونت ها به‌صورت فوری و سریع نیاز به روش‌های رهایش موثر دارو است.

در مقاله‌ای که محققان به چاپ رساندند، یک سیستم میکرو به نانو (MTN) زیست‌پاسخ‌دهنده‌ای را ارائه کردند که به‌طور موثر C. neoformans را در داخل بدن حذف می‌کند. این راهبرد براساس مطالعه جامع این گروه در زمینه بیان بیش از حد ماتریکس متالوپروتئیناز ۳ (MMP-3) در محیط‌های ریز عفونی (IMEs) و پروتئین‌های ترشحی اسیدی و غنی از سیستئین (SPARCs) طراحی شده‌ است.

پپتید به‌عنوان جزء اصلی این سیستم MTN به‌صورت مکانیکی توسط کوچکترین مویرگ‌های ریه‌ها جذب ‌می‌شود. با تزریق داخل وریدی، سپس این مواد توسط MMP-3 IME به BSANP هیدرولیز می‌شود. این ذرات به‌صورت کارامد در مغز و ریه بافت‌های هدف را پیدا می‌کنند.

محققان این پروژه یک راهبرد جدید ارائه کردند که قابل تنظیم برای اندازه‌های مختلف ذرات بوده که به میکروذرات اجازه می‌دهد تا به نانوذرات کوچک تبدیل شود. با این کار هدف‌گیری فعال و غیرفعال به‌طور موثری ترکیب می‌شود و می‌تواند به ویژه در مبارزه با عفونت‌های پیچیده قارچی استفاده شود.