آیا در واکسن‌های ضدکرونای حاوی mRNA اکسیدگرافن وجود دارد؟

بررسی‌های انجام شده هیچ‌گونه شواهدی از وجود گرافن اکسید در واکسن‌های ضدکرونای حاوی نانوذرات لیپیدی را نشان نمی‌دهد. اما ادعاهایی وجود دارد در واکسن‌های ضدکرونای دو شرکت مادرنا و فایزر اکسیدگرافن وجود دارد.

ادعاها مبنی بر اینکه واکسن‌های ضدکرونای حاوی نانوذرات لیپیدی وmRNA  که توسط شرکت‌هایی نظیر فایزر و مادرنا تولید می‌شوند، سمی هستند زیرا حاوی نانوذرات لیپیدی اکسید گرافن هستند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ادعا کاملا بی‌اساس است.

این ادعا از جایی نشأت می‌گیرد که در آن کارن کینگستون، به اسناد موجود در وب سایت سازنده ذرات لیپیدی اشاره می‌کند که ادعا می‌شود گرافن اکسید در محصولات آن‌ها وجود دارد. البته شرکت‌های فایزر و مادرنا بعد از این ادعا، اعلام کردند که اکسید گرافن جزء ترکیبات واکسن آن‌ها نیست.

کارشناسان پزشکی معتقداند که اکسیدگرافن که برای کاربردهای زیست پزشکی متعدد از جمله حسگرهای زیستی و تحویل دارو مورد مطالعه قرار گرفته است، می‌تواند در مقادیر خاصی برای انسان سمی باشد. اما در مورد استفاده از آن در واکسن، تحقیقات فعلی نشان می‌دهد که این مقادیر آنقدر کم است که برای سلول‌های انسانی سمی نخواهد بود.

متخصصان پزشکی گفتند مطالعات و آزمایشات بیشتری لازم است تا مشخص شود آیا این ترکیب برای کاربردهای زیست پزشکی کاملاً بی‌خطر است یا خیر.

هر دو تولیدکننده گفتند که این ماده در واکسن‌های آن‌ها وجود ندارد. کیانا قزوینی، معاون ارشد روابط بین‌الملل رسانه‌ای فایزر گفت: «اکسید گرافن در ساخت واکسن ضدکرونای فایزر/بیونتک استفاده نمی‌شود.»

ری جردن، مدیر ارشد امور شرکت مادرنا، گفت: «من می‌توانم تأیید کنم که محصولات ما حاوی گرافن اکسید نیستند.»

نانوذرات لیپیدی (LNPs) در واکسن‌های mRNA در اصل حامل‌هایی هستند که هنگام تزریق واکسن از mRNA محافظت کرده و آن را به محل مناسب در سلول‌ها منتقل می‌کنند.

پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) ترکیبی است که در واکسن mRNA برای پایدار نگه داشتن نانوذرات لیپیدی استفاده می‌شود. با این حال، اطلاعات مربوط به PEG متفاوت است. در برخی از فرمولاسیون‌های پلی‌اتیلن گلیکول، این ماده روی سطح گرافن جوانه زده می‌شود. البته مسئولان این شرکت‌ها اعلام کردند که هرگز نانوذرات لیپیدی شامل اکسید گرافن را استفاده نکرده‌اند و اطلاعات مربوط به گرافن متصل شده به نانوذرات لیپیدی مربوط به واکسن‌های ضدکرونای آن‌ها نیست.