وب سایت جشنواره از ابتدای اطلاع رسانی ها خرابه و ثبت نام انجام نمی شه. عجیبه که تبلیغات می کنند ولی سایت را درست نمی کنند.